Wszystkie kolekcje
Kontakty
Zgody marketingowe
Zgody marketingowe

Jak CRM pomaga być zgodnym z RODO?

Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Sekcja zgód marketingowych w Livespace pozwala odnotować czy, kiedy i w jaki sposób Twoi klienci wyrazili zgodę na podejmowane działania. Zgody mogą dotyczyć przetwarzania danych osobowych, otrzymywania korespondencji marketingowej, czy kontaktu telefonicznego.

W tym artykule opisaliśmy:


Włączanie i konfigurowanie zgód marketingowych w Livespace

1. Domyślnie sekcja Zgody marketingowe jest wyłączona w aplikacji. Aby ją włączyć, wejdź w Ustawienia konta > Zgody marketingowe i włącz opcję Włącz obsługę zgód marketingowych.

2. Za pomocą przycisku Dodaj zgodę możesz tworzyć zgody, które później uzupełnisz na profilach osób. Wprowadź nazwę zgody, która wyświetli się na liście wyboru oraz treść zawierającą najistotniejsze informacje o tym, na co w kontekście przetwarzania danych osobowych zgadza się Twój klient.

3. W sekcji Statusy znajdują się 4 domyślnie zdefiniowane statusy zgód marketingowych. Własne warianty dodasz za pomocą przycisku Dodaj status. Pamiętaj, że domyślnych statusów – w odróżnieniu od tych, dodanych przez Ciebie – nie można ani edytować, ani usunąć.

4. W sekcji Sposoby wyrażenia udostępniliśmy 6 sposobów wyrażenia zgód, z których każdy – oprócz sposobu Przez formularz CRM – może zostać edytowany lub usunięty. Oczywiście możesz zdefiniować dodatkowe sposoby wyrażenia zgód marketingowych korzystając z przycisku Dodaj sposób.

5. Dwie kolejne sekcje – Treść maila i Treść formularza – są związane z funkcją udostępniania formularza zgód marketingowych bezpośrednio z Livespace, dostępną w pakiecie Automation i wyższych.

6. W sekcji Treść maila masz możliwość utworzenia szablonu wiadomości e-mail, który będzie wysyłany podczas udostępniania linka do formularza zgód. Pamiętaj, że w wiadomości koniecznie musi znaleźć się zmienna Link do formularza, którą znajdziesz na liście zmiennych, naciskając na znaczek z prawej strony na pasku zadań:

7. W kolejnej sekcji znajdziesz proponowaną treść formularza, który zostanie udostępniony osobom w celu wyrażenia/edytowania zgód. Formularz powinien zawierać zmienną Zgody marketingowe.


Sekcja Zgody marketingowe na profilu osoby

Po włączeniu obsługi zgód marketingowych w Ustawieniach konta, na profilu osoby pojawi się nowa sekcja – Zgody marketingowe. Znajdziesz ją po kliknięciu w Pozostałe dane.

Aby dodać zgody marketingowe do już istniejącego kontaktu:

1. Przejdź do profilu wybranej osoby i naciśnij opcję Edytuj.

2. W sekcji Zgody marketingowe w formularzu osoby, wybierz odpowiednie zgody, ustal ich status i sposób przekazania. Data wprowadzonej zmiany oraz osoba, która jej dokonała, zostaną dodane automatycznie.

3. Każda zmiana w zgodzie marketingowej spowoduje pojawienie się odpowiedniego wpisu na tablicy danej osoby, opisującego dokonaną zmianę.

4. Jeżeli dodajesz do Livespace osobę już po włączeniu opcji obsługi zgód marketingowych, sekcję zgód marketingowych możesz uzupełnić już na etapie dodawania tego kontaktu.


Importowanie informacji o zgodach marketingowych

Możesz również importować do Livespace informacje o zgodach marketingowych dla wielu osób jednocześnie przy użyciu pliku xls. Ta metoda pozwala uzupełnić między innymi status, daty, oraz sposoby wyrażenia zgód marketingowych.

Po zaimportowaniu zgody pojawią się na profilu osoby, w sekcji Zgody marketingowe:

Warto wiedzieć

Aby importować zgody marketingowe do Livespace, należy najpierw włączyć ich obsługę w Ustawieniach konta i dodać odpowiednie zgody do CRM.


Udostępnienie formularza zgód marketingowych

W pakiecie Automation i wyższych dostępna jest funkcja udostępniania formularza zgód marketingowych bezpośrednio z Livespace. Aby udostępnić formularz zgód osobom ze swojej listy kontaktów:

1. Przejdź do profilu osoby, do której chcesz wysłać ten formularz i naciśnij Pozostałe dane w dolnej części panelu z danymi kontaktowymi.

2. Następnie naciśnij Udostępnij do edycji w sekcji Zgody marketingowe.

3. Wybierz z listy zgód marketingowych te, które chcesz udostępnić danej osobie (przycisk Rozwiń pozwala na podejrzenie treści zgody) i naciśnij Zapisz zmiany.

4. Możesz skopiować wygenerowany link, by przekazać go do osoby z listy kontaktów, lub wybrać opcję Wyślij link e-mailem. Link kieruje do formularza wybranych zgód marketingowych, w którym dana osoba będzie mogła zaznaczyć te, które chce wyrazić. Link jest aktywny przez 14 dni.

5. Po uzupełnieniu formularza zgód przez daną osobę, wszystkie informacje o zgodach zostaną automatycznie zaktualizowane na jej profilu. Informacje o zmianach w zgodach marketingowych otrzymasz również w postaci powiadomień.


Masowe generowanie formularzy zgód marketingowych

Możesz również wygenerować linki do formularzy zgód marketingowych dla kilku lub wszystkich osób z listy kontaktów. Aby to zrobić:

1. Za pomocą Operacji na liście zaznacz odpowiednie osoby i wybierz opcję Udostępnij formularz zgód.

2. W nowym oknie wybierz preferowane zgody i zapisz zmiany.

Teraz masz możliwość masowego eksportu formularzy zgód marketingowych. Zrobisz to ustawiając widok własny i wybierając pole Link do formularza. Następnie, na liście osób wybierz opcję Eksportuj.


Masowe uzupełnianie zgód marketingowych

Możesz uzupełnić zgody marketingowe dla kilku (albo dla wszystkich) osób jednocześnie. Aby to zrobić:

1. Za pomocą Operacji na liście zaznacz odpowiednie osoby i wybierz opcję Uzupełnij zgody marketingowe.

2. Wybierz odpowiednie zgody, wprowadź ich status i sposób przekazania. Pola z Data zmiany i Kto dokonał zmiany zostaną uzupełnione automatycznie. Zaakceptuj wybór przyciskiem Dodaj.

3. Uzupełnione zgody będą widoczne na profilach wybranych osób, w sekcji Zgody marketingowe.

4. Informacja o zmianach dokonanych w zgodach marketingowych pojawi się również na tablicach tych osób.

Warto wiedzieć

  • Listę osób można filtrować po zdefiniowanych zgodach marketingowych - zarówno po nazwie zgody, jak i po jej parametrach.


Zgody marketingowe w praktyce - wideo

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?