Zmiana użytkownika

Czynności jakie możemy wykonać, gdy rozstajemy się z jednym pracownikiem i zatrudniamy nowego

Martyna Chmielewska avatar
Napisane przez Martyna Chmielewska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Artykuł zawiera poniższe materiały i instrukcje:


1. Co się stanie z danymi wprowadzonymi przez usuniętego użytkownika?

Wszystkie dane, wprowadzone przez użytkownika, który został usunięty, pozostaną w CRM.

2. Jak usunąć użytkownika z zachowaniem stanowiska?

W celu usunięcia użytkownika należy wejść w Ustawienia konta i zakładkę Użytkownicy. W akcjach przy stanowisku danej osoby proszę wybrać Usuń użytkownika i zgodnie ze screenem poniżej odznaczyć pole Usuń także stanowisko.

Ważne: na dole listy użytkowników pojawi się pole Pokazuj usuniętych użytkowników w filtrach na listach. Warto zaznaczyć to pole w celu przypisania tych samych kontaktów i innych obiektów nowej osobie.

3. Zawieszenie użytkownika, a jego usunięcie

Zawieszenie konta oznacza zablokowanie dostępu na określony czas, np. w przypadku długiego urlopu bądź choroby. Wówczas dane użytkownika nie zostaną usunięte, a ilość płatnych stanowisk zostanie zmniejszona o ilość zawieszonych kont. Zawieszenie jest użyteczne w przypadku kiedy nie zamierzasz się rozstać z pracownikiem i nie chcesz żeby jego konto i ustawienia zostały usunięte. W przypadku usunięcia konta konieczne byłoby jego ponowne dodanie.

4. Dodanie nowego użytkownika

Dodanie nowego użytkownika jest dostępne również w Ustawieniach Konta zakładce Użytkownicy. Po prawej stronie należy kliknąć pole Zaproś użytkowników.

Otworzy się okno na którym będzie widoczna ilość Wolnych stanowisk.

Istnieją dwie możliwości dodania nowego użytkownika.

  • Wpisując dane Adres e-mail, Zespół do którego ma należeć oraz zaznaczając Rolę w zespole. Po wpisaniu danych kliknij Wyślij. Nowy użytkownik otrzyma mailowe zaproszenie do Livespace.

  • Poprzez przycisk Dodaj użytkownika bezpośrednio w dolnym prawym rogu. Po wpisaniu danych należy kliknąć Dodaj. Na adres dodanej osoby zostanie wysłany mail wraz z hasłem tymczasowym, które użytkownik zmienia przy pierwszym logowaniu.

5. Przeniesienie obiektów z usuniętego użytkownika na innego

W celu przeniesienia obiektów należy skorzystać z Operacji na liście dostępnych z poziomu Kontaktów (zarówno Firm jak i Osób), Zadań, Szans sprzedaży oraz Przestrzeni. Poniższy przykład pokazuje przeniesienie Firm z usuniętego użytkownika na innego, w pozostałych obiektach należy wykonać analogiczne czynności.

Za pomocą filtra Opiekun wybieramy usuniętego użytkownika. Dzięki funkcji Pokazuj usuniętych użytkowników w filtrach na listach (mowa o nim w punkcie 2. Jak usunąć użytkownika z zachowaniem stanowiska?) możemy wybrać konkretną osobę, mimo że nie jest już ona użytkownikiem CRM. Pojawi się dopisek (usunięty).

Po wybraniu filtra należy zaznaczyć Firmy które mają zostać przepisane na nową osobę i poprzez Operacje na liście zmienić użytkownika.

Otworzy się okno w którym należy wybrać Rolę w obiekcie oraz Użytkownika z listy. Następnie zapisać dane.

Dzięki powyższym działaniom nowy pracownik zastąpi swojego poprzednika w Livespace!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?