Uprawnienia w Livespace mogą różnić się w zależności od roli, jaką użytkownik pełni w Livespace. Dodatkowo mogą one zostać rozszerzone w zależności od poziomu dostępu, jaki zostanie nadany użytkownikowi w danym obiekcie, czyli na przykład szansie sprzedaży, czy zadaniu.

W tym artykule opisaliśmy:


Zespoły

Strukturę organizacyjną swojej firmy odzwierciedlisz dzięki opcji Zespoły.

1. Aby dodać zespół przejdź Ustawień konta, zakładki Użytkownicy, następnie wybierz Zespoły i Dodaj zespół.

2. Następnie uzupełnij dane w formularzu. Wpisz nazwę zespołu i zespół nadrzędny. Przypisz użytkowników do tego zespołu oraz określ ich role.

Role w zespołach

W Livespace domyślnie występują trzy role użytkowników w zespole. Konfiguracja jest dostępna dla administratora z poziomu Ustawień konta, zakładki Użytkownicy, Role.

  • Administrator – ma dostęp do wszystkich opcji, uprawnień tej roli nie można zmieniać.

  • Manager.

  • Użytkownik.

Poprzez konfigurator decydujesz o tym, jakie czynności może wykonywać Manager, czy Użytkownik w ramach wybranego obiektu. Możesz na przykład managerom umożliwić edytowanie i usuwanie wpisów na tablicy, a użytkownikom – nie.

Jak ustawić uprawnienia dla poszczególnych ról w zespole?

Przejdź do Ustawień konta, zakładki Użytkownicy, Role i wybierz Edytuj w kolumnie Akcje

W dostępnej sekcji uprawnień ujrzysz listę obiektów, typu Osoby, Firmy, Zadania.

W tym miejscu możesz dowolnie konfigurować uprawnienia.

Dostęp do obiektów

Nadając użytkownikowi lub zespołowi określony dostęp do szansy sprzedaży, firmy, czy osoby, możemy rozszerzyć jego uprawnienia w ramach tego obiektu.

Dostęp skonfigurujesz w Ustawieniach konta, zakładce Użytkownicy, Dostępy.

Powyższe dostępy zależą od obiektu, na przykład do kontaktów – firm i osób – dostęp mają opiekunowie oraz uczestnicy.

Jak ustawić dostępy do poszczególnych obiektów?

Przejdź do Ustawień konta, zakładki Użytkownicy, Dostępy i wybierz Edytuj w kolumnie Akcje przy nazwie roli w obiekcie, której uprawnienia chcesz zmodyfikować. Zaznacz wybrane uprawnienia i Zapisz.

Jak ustawić domyślne dostępy przy dodawaniu nowych kontaktów/szans sprzedaży/przestrzeni?

Widoczność pozwala na określenie, którzy użytkownicy będą widzieć kontakty i szanse na liście lub w wyszukiwarce.
Publiczne kontakty i szanse są widoczne dla wszystkich użytkowników w pełnym zakresie, niepubliczne dla wszystkich użytkowników w ograniczonym zakresie (na liście), a ukryte tylko dla zaproszonych użytkowników (np. uczestników).

Aby ustawić widoczność poszczególnych obiektów przejdź do Ustawień konta, zakładki Uprawnienia, Widoczność i wybierz Kontakty, Szanse sprzedaży lub Przestrzenie i włącz możliwość dodawania wybranych opcji widoczności.

Wybierz, jaka widoczność będzie domyślna podczas dodawania kontaktów, szans sprzedaży, czy przestrzeni.

Zmiana użytkownika w obiekcie

Gdy wszystkie uprawnienia zostaną nadane warto zweryfikować, ewentualnie zmienić użytkowników, którzy mają dostęp do poszczególnych obiektów. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1. Poprzez edycję

Po wciśnięciu Pokaż szczegóły możesz także dodać uczestników do obiektu lub ich z niego usunąć.

2. Przy użyciu operacji na liście (np. dla masowej edycji)

Po wciśnięciu Zmień użytkownika wybierz, którą rolę chcesz edytować, wybierz nowego użytkownika, który ma pełnić tę rolę oraz Zapisz.

Przykład zastosowania uprawnień

Uprawnienia nadane w związku z rolami oraz obiektami sumują się, co opisaliśmy na przykładzie:

Przykład konfiguracji:

  1. Użytkownik systemowo nie może usuwać szans sprzedaży.

  2. Uczestnik nie może usuwać szans sprzedaży.

  3. Opiekun może usuwać szanse sprzedaży.

Przykład działania:

W tym przypadku Użytkownik zaproszony do szansy sprzedaży jako Uczestnik, nie będzie mógł jej usunąć. Natomiast Użytkownik przypisany do wybranej szansy sprzedaży jako Opiekun, będzie mógł tę szansę usunąć.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?