Wszystkie kolekcje
Kontakty
Zdublowane kontakty
Zdublowane kontakty
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W przypadku zdublowania kontaktów, na przykład w wyniku importu lub omyłkowego dodania jednej osoby/firmy kilka razy, możesz wszystkie powtarzające się kontakty wyszukać, oraz połączyć w jeden.

Łączenie kontaktów służy do scalania powielonych kontaktów w jeden. Jako bazowe brane są pod uwagę dane z kontaktu wskazanego jako Domyślny. Wszystkie dane z pozostałych łączonych kontaktów zostaną dopisane do kontaktu domyślnego, przy czym jeżeli pojawią się dane, które mogą wystąpić tylko raz (np. nazwa firmy), zachowane zostaną dane z kontaktu domyślnego.

W tym artykule opisaliśmy:


Łączenie kontaktów na profilu kontaktu

1. Rozwiń menu podręczne znajdujące się tuż obok linku Edytuj i wybierz opcję Połącz kontakty.

2. Wówczas pojawi się okno, w którym możesz wyszukać kontakt przeznaczony do połączenia. Jeżeli otworzysz formularz łączenia kontaktów z poziomu profilu, a Livespace CRM automatycznie znajdzie kontakty podobne do tego profilu, od razu wyświetli Ci sugestie dotyczące podobnych kontaktów.

Łączenie kontaktów przez Operacje na liście w Livespace CRM

1. Włącz Operacje na liście.

2. Zaznacz kontakty, które chcesz połączyć i wybierz opcję Połącz.

3. W wyświetlonym oknie wybierz, który z kontaktów jest domyślny. Dane z pozostałych zostaną do niego dopisane. Naciśnij Kontynuuj, aby połączyć kontakty.

Jak wyszukać zdublowane kontakty?

W pakiecie Automation i wyższych masz możliwość prostego wyszukania zdublowanych kontaktów. Aby to zrobić, przejdź na listę kontaktów i wciśnij Wyszukaj duplikaty w panelu po lewej stronie. Opcja ta jest dostępna dla użytkowników z uprawnieniami administratora.

Zostaniesz przekierowany do okna, które umożliwi wyszukanie duplikatów firm lub osób.

Po naciśnięciu Wyszukaj duplikaty zobaczysz stan wyszukiwania:

Następnie wygenerowana zostanie lista firm lub osób, dla których zostały znalezione podobne kontakty:

Aby połączyć wybrane kontakty, zaznacz je w kolumnie Połącz i następnie naciśnij Połącz. Po połączeniu kontakty znikną z listy potencjalnych duplikatów.

W przypadku, gdy sugerowane duplikaty kontaktów w rzeczywistości nimi nie są, możesz te sugestie odrzucić za pomocą przycisku Odrzuć. W efekcie kontakty nie zostaną połączone.

Jeśli nie masz pewności, który kontakt jest duplikatem możesz przejść do profilu firmy wciskając nazwę w kolumnie Nazwa. Po przejściu do profilu również zobaczysz informację o potencjalnym duplikacie.

Po wciśnięciu Połącz duplikaty, zobaczysz okno umożliwiające połączenie dwóch firm lub osób.

Po połączeniu wszystkie dane zostaną przeniesione do kontaktu domyślnego. Jeżeli jakieś informacje wystąpią w obydwu miejscach, zachowane zostaną dane domyślne. Na liście firm lub osób po wyszukaniu pojawi się tylko jeden kontakt o wskazanej nazwie.

Warto wiedzieć:

  • Z poziomu listy możesz jednorazowo połączyć do dziesięciu kontaktów.

  • Podczas łączenia kontaktów uwzględnione zostaną dane kontaktowe, adresowe, a także wszelkie informacje z pól dodatkowych, zadania, szanse sprzedaży, wpisy na tablicy, pliki itd

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?