Wszystkie kolekcje
Integracje, dodatki, API
Integracja CRM z SALESmanago
Integracja CRM z SALESmanago
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

SALESmanago to nowoczesne narzędzie do automatyzacji marketingu i sprzedaży. Pozwala m.in. na:

  • wysyłkę mailingów oraz newsletterów

  • identyfikowanie i monitorowanie osób odwiedzających naszą stronę internetową

  • automatyzację marketingu poprzez ustalenie reguł zachowania systemu i wysyłkę spersonalizowanych wiadomości e-mail oraz SMS

W tym artykule opisaliśmy:


Jak zintegrować Livespace CRM i SALESmanago?

Znajdź dane do integracji w SALESmanago. Do integracji Livespace CRM z SALESmanago potrzebne są trzy parametry:

  • ID klienta w SALESmanago

  • Kod API Secret

  • Adres e-mail użytkownika SALESmanago, który jest właścicielem kontaktów. Aby znaleźć te parametry, zaloguj się do swojego konta w SALESmanago i przejdź do zakładki Ustawienia > Integracje.

Tam znajdziesz dwa pierwsze parametry:

Trzeci to adres e-mail użytkownika SALESmanago, do którego mają zostać przypisane kontakty. Jeżeli kontakty mają zostać przypisane do Twojego konta, podaj Twój adres e-mail, którym logujesz się do SALESmanago. Wprowadzenie odpowiedniego adresu email jest istotne gdy posiadasz bardziej rozbudowaną strukturę działu sprzedaży i dane kontaktów chcesz udostępnić tylko wybranym osobom.

Podaj dane w Livespace CRM
W Livespace CRM przejdź do zakładki Ustawienia konta > Integracje i dodatki > SALESmanago i podaj dane integracji.
Po zapisaniu zmian aplikacje zostaną zintegrowane.

Ustawienia integracji – komunikacja z Livespace do SALESmanago

W sekcji ustawień możesz zdefiniować dodatkowe zasady działania komunikacji na linii Livespace – SALESmanago.

Automatycznie zapisuj nowe kontakty do SALESmanago – po dodaniu kontaktu do Livespace zostanie on dodany automatycznie również do SALESmanago.

Zapisuj do SALESmanago tylko kontakty z tagami – wprowadza ograniczenie w automatycznym dodawaniu kontaktów do SALESmanago. Dodane zostaną tylko kontakty, które zostały oznaczone konkretnymi tagami (posiadające przynajmniej jeden z podanych tagów). W polu należy wpisać interesujące nas tagi, rozdzielając je przecinkami.

Automatyczny opt-in po dodaniu kontaktu – kontakt dodany przez Livespace będzie miał domyślnie zaznaczoną opcję opt-in w SALESmanago.

Automatyczny opt-out po usunięciu kontaktu – kontaktu usunięty z Livespace będzie miał zaznaczoną opcję opt-out w SALESmanago.

Ustawienia integracji – komunikacja z SALESmanago do Livespace

  • Automatycznie pobieraj nowe kontakty z SALESmanago – po dodaniu kontaktu do SALESmanago zostanie on dodany automatycznie również do Livespace.

  • Pobieraj z SALESmanago tylko kontakty z tagami – wprowadza ograniczenie w automatycznym dodawaniu kontaktów do Livespace. Dodane zostaną tylko kontakty, które zostały oznaczone konkretnymi tagami. W polu należy wpisać interesujące nas tagi, rozdzielając je przecinkami.

  • Nadpisuj dane w Livespace danymi z SALESmanago (imię, nazwisko, telefon, e-mail) – zaznaczenie pola spowoduje, że jeśli dane w SALESmanago będą inne niż w Livespace, dane w Livespace zostaną zaktualizowane na podstawie danych z SALESmanago.

Pojedynczy import

Synchronizacja danych Livespace z SALESmanago odbywa się cyklicznie co około godzinę, natomiast możesz również ręcznie wywołać import danych. Po wprowadzeniu podstawowych danych integracji będzie możliwe wywołanie jednorazowego importu, za pomocą przycisku Importuj kontakty z SALESmanago.

Zajrzyj do Bazy Wiedzy aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści i przykładów zastosowań SALESmanago.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?