Wszystkie kolekcje
Integracje, dodatki, API
Dodaj zadanie po utworzeniu nowej szansy w Livespace poprzez integrację z Zapier.com
Dodaj zadanie po utworzeniu nowej szansy w Livespace poprzez integrację z Zapier.com
Martyna Chmielewska avatar
Napisane przez Martyna Chmielewska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak działa wewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?

  1. Dodajesz szansę sprzedaży w Livespace.

  2. Zapier automatycznie dodaje nowe zadanie do Livespace powiązane z tą szansą.

Konfiguracja Zapier:


Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i wybierz Create a Zap!

2. Odszukaj Livespace na liście aplikacji i ją wybierz. Będzie ona wywoływać akcję App & event.

3. Następnie w Event zaznacz opcję New Deal i potwierdź wybór przez przycisk Continue

4. Pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.

W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):

  1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io

  2. API key i API secret wybranego użytkownika.

5. Po wprowadzeniu danych i ich zapisie, kliknij Continue.

6. Test trigger Na tym etapie warto jest dodać testową szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.

Krok 2 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.

  2. Ustal, by akcją było dodanie nowego zadania, czyli Create Task.

  3. Podczas konfiguracji kroku 1 konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Continue.

  4. Wprowadź nazwę zadania. Jeśli zadanie ma być na ten sam dzień, w którym jest ono dodawane, wpisz today w pole Date from, następnie, aby przypisać zadanie do właściwej szansy sprzedaży, w polu Deal ustaw wartość Deal ID, wybierz Continue i przetestuj Zapa.


5. Po udanym teście włącz Zapa przyciskiem Publish i gotowe!


Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowe zadanie, za każdym razem, gdy zostanie utworzona nowa szansa sprzedaży.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?