Jak dodać zadanie?

Poznaj sposoby dodawania zadań oraz dowiedz się, jak dodać przypomnienie, zadanie prywatne, zadanie cykliczne lub uczestników zadań.

Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule znajdziesz:


Sposoby dodawania zadań w Livespace

 • Dodawanie zadania w zakładce Zadania.

 • Dodawanie zadania w zakładce Kalendarz, poprzez naciśnięcie na wybranym dniu.

 • Dodawanie zadania przez Operacje na liście.

 • Dodawanie zadania na profilu obiektu.

 • Dodawanie zadania przez przycisk +.

Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, dodanie zadania będzie przebiegało w identyczny sposób. Różnica polega na tym, że podczas dodawania zadania w odpowiednim kontekście (np. na stronie Osoby bądź Firmy), część jego danych może być uzupełniana automatycznie - tak, aby nie trzeba było ich każdorazowo wpisywać samodzielnie.


Formularz dodawania i edycji zadania

W formularzu dodawania zadania wymagane jest tylko jedno pole – Nazwa zadania. Pozostałe pola umożliwiają określenie szczegółów zadania.

W głównej sekcji formularza dodawania lub edycji możesz:

1. Określić typ zadania, np. E-mail. Umożliwi to nie tylko filtrowanie zadań, ale także zliczanie zadań określonego typu na potrzeby statystyk lub karty celów i wyników.

2. Nadać priorytet klikając w wykrzyknik, co spowoduje wyróżnienie zadania na liście.

3. Ustalić termin zadania

4. Wyznaczyć osobę odpowiedzialną.

5. Dodać opis zadania

6. Powiązać zadanie z innymi obiektami, tj. Osobą, Firmą, Szansą sprzedaży czy Przestrzenią (lub z Pojazdem, w przypadku wersji dla dealerów samochodowych). Dzięki temu powiązane zadanie będzie widoczne na podręcznej liście zadań, po wejściu na profil danego obiektu.

Warto wiedzieć

W przypadku, gdy dodajesz zadanie z nową osobą lub firmą, wystarczy wpisać jej imię i nazwisko lub nazwę firmy, a przy zapisywaniu zadania kontakt zostanie automatycznie dodany do Livespace.

Dodatkowo, w sekcji Pokaż szczegóły masz możliwość:

 1. Ustawić przypomnienie

 2. Dodać uczestników

 3. Określić cykliczność zadań

 4. Oznaczyć zadanie jako prywatne


Przypomnienia

Przypomnienie jest ustawione wyłącznie dla Ciebie - nie zostanie wyświetlone dla innych użytkowników, nawet jeśli są Uczestnikami zadania. Mogą oni ustawić niezależne przypomnienia wchodząc w edycję zadania, zgodnie z własnymi preferencjami.


Uczestnicy zadania

Uczestnikiem zadania może być każdy użytkownik Livespace oraz każda osoba, która jest wprowadzona do Livespace jako kontakt. Użytkownicy, którzy są oznaczeni jako uczestnicy zadania, zobaczą informację o zadaniu na swojej liście zadań oraz w swoim kalendarzu. Natomiast jeżeli uczestnikami zadania są kontakty, informacja o zadaniu będzie widoczna na profilu danego kontaktu.


Zadanie cykliczne

Przy określaniu terminu zadania istnieje możliwość wskazania, że dane zadanie ma być powtarzane regularnie. Zadanie powtarzane wyświetlane są w kalendarzu, zgodnie z ustalonymi kryteriami ich występowania. Zadania są też widoczne na liście zadań, jednak pokazywane na niej jest jedynie najbliższe wystąpienia zadania.

Jeżeli edytujesz cykliczne zadanie, musisz podjąć decyzję, czy chcesz edytować:

 • Cały cykl (na przykład: przesuwasz cotygodniowe spotkanie z wtorku na środę).

 • Pojedyncze zadanie (na przykład: jednorazowo przesuwasz spotkanie z wtorku na środę, pozostałe są bez zmian).

Dodanie plików lub komentarzy wymaga przejścia na profil zadania. Aby przejść na profil zadania cyklicznego, możesz edytować jego pojedyncze wystąpienie i następnie przejść do profilu. Nie funkcjonuje profil cyklu zadań, tak więc jeżeli dodajemy pliki lub komentarze, dodajemy je do konkretnego wystąpienia zadania cyklicznego, nie zaś do całego cyklu.


Zadanie prywatne

Livespace pozwala na dodawanie zadań prywatnych, a więc takich, które przeznaczone są tylko dla ich właściciela. Jednak w określonych okolicznościach zadanie prywatne może być dostępne również dla innego użytkownika. Zadanie prywatne widoczne jest jedynie dla:

 • Osoby dodającej zadanie.

 • Osoby odpowiedzialnej za zadanie (jeżeli jest to inna osoba niż dodająca zadanie).

 • Zdefiniowanych Uczestników danego zadania.

Ta zasada ma pierwszeństwo przed jakimikolwiek innymi zasadami. Oznacza to, że:

 • Inni użytkownicy nie widzą Twoich zadań prywatnych, o ile im konkretnego zadania nie przydzielisz.

 • Managerowie nie widzą Twoich zadań prywatnych, o ile któremuś z nich konkretnego zadania nie przydzielisz.

 • Zadanie prywatne nie jest widoczne na profilu osoby, firmy, sprzedaży i przestrzeni przez nikogo innego, niż osoba uprawniona do zobaczenia zadania (Dodający lub Odpowiedzialny), bez względu na to, kto ma dostęp do danej osoby, firmy, sprzedaży czy przestrzeni.


Przywrócenie usuniętego zadania

Jeśli przypadkowo zostało zadanie usunięte, to możesz z łatwością go przywrócić. Aby to zrobić przejdź do zakładki Zadania i wybierz filtr Usunięte.

Przywrocenie usunietych zadan

Następnie wybierz zadanie, które chcesz przywrócić i pod strzałką kliknij na opcję Przywróć.

Kliknij opcje przywroc zadanie

Na koniec, potwierdź przywrócenie zadania.

Potwierdzenie przywrocenia zadania

Dowiedz się więcej

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?