Wszystkie kolekcje
Produkty
Jak włączyć i skonfigurować produkty
Jak włączyć i skonfigurować produkty
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeśli posiadasz uprawnienia administratora, możesz włączyć obsługę produktów w Livespace, aby w ten sposób definiować wartość szans sprzedaży.


W tym artykule znajdziesz instrukcje jak:


Włączanie obsługi produktów

Aby włączyć obsługę produktów:

 1. Przejdź do Ustawień konta

 2. Wybierz z menu po lewej Szanse sprzedaży.

  Szanse-sprzedaży-w-CRM

 3. Naciśnij na opcję Włącz obsługę produktów w zakładce Ogólne.

  Wlacz obsluge produktow w CRM
 4. Na tym etapie możesz również włączyć obsługę liczby produktów. Pozwoli CI to na dodawanie wielu produktów naraz, a Livespace automatycznie przeliczy cenę. Aby to zrobić, włącz opcję Liczba sztuk produktu w obszarze Ustawienia produktów.

  Liczba sztuk produktu włączenie w CRM

Dodawanie nowego produktu do listy produktów

W celu dodania kolejnego produktu do listy produktów:

 1. Przejdź do Ustawień konta.

  1. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.

   Szanse-sprzedaży-w-CRM

  2. Przejdź do zakładki Produkty.

   Zakładka produkty w CRM

  3. Na dole strony nad tabelą wciśnij przycisk Dodaj produkt.

   Dodaj produkt w CRM
  4. Wpisz nazwę produktu. Możesz także dodać identyfikator SKU oraz domyślną cenę. Na koniec naciśnij na Dodaj.

   Identyfikator SKU to jednostka magazynowa. To identyfikator, który pozwoli określić Ci, w jaki sposób składowany jest produkt np., w metrach kwadratowych.

  5. W tym miejscu możesz również zablokować możliwość zmiany ceny przez użytkownika. Jest to przydatna funkcja w momencie, w którym chcesz, aby korzystano z rabatu i marży, a nie ręcznie edytowano cenę. Więcej o rabacie i marży przeczytasz tutaj.

6. Produkt zostanie umieszczony na liście i od tej pory będzie można go dodawać na profilach szans sprzedaży.

Tworzenie grup produktów

Dla większej przejrzystości, produkty możesz połączyć w grupy (kategorie), które można stworzyć w Ustawieniach konta. W tym celu:

 • Posiadając uprawnienia administratora, przejdź do Ustawień konta.

  1. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.

   Szanse-sprzedaży-w-CRM

  2. Przejdź do zakładki Produkty.

   Zakładka produkty w CRM

  3. Wybierz opcję Dodaj grupę produktów, która znajduje się nad listą produktów.

   Dodaj grupę produktów w CRM
  4. Wpisz nazwę grupy i naciśnij na przycisk Dodaj.

   Grupa produktów w CRM
  5. Grupa zostanie dodana do listy produktów.

   Lista produktów dodanie nowej grupy w CRM

  6. Aby dodać produkty do grupy, naciśnij na ikonę edycji przy danym produkcie.

   Edycja produktu w CRM

  7. Wybierz grupę w oknie edycji produktu, a następnie naciśnij na Zapisz.

 • Produkt zostanie wyświetlony w odpowiedniej grupie w tabeli produktów.

  Produkt w grupie w tabeli w CRM

Edycja produktów i ich grup

Jeżeli masz uprawnienia administratora, możesz zmieniać nazwy, identyfikatory SKU i domyślne wartości istniejących produktów i grup produktów. Możesz również zablokować możliwość zmiany ceny dla użytkowników.

W tym celu:

 • Przejdź do Ustawień konta.

  1. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.

   Szanse-sprzedaży-w-CRM
  2. Przejdź do zakładki Produkty.

   Zakładka produkty w CRM

  3. Naciśnij na ikonę edycji przy wybranym produkcie lub grupie.

   Edycja produktu w CRM

  4. W oknie edycji dokonaj zmian, po czym naciśnij na Zapisz, by zmiany zostały zapamiętane.

Usuwanie produktów i ich grup

Administrator w Livespace może usuwać istniejące produkty i grupy produktów. Żeby usunąć produkt lub grupę produktów:

 • Przejdź do Ustawień konta.

  1. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.

   Szanse-sprzedaży-w-CRM

  2. Przejdź do zakładki Produkty.

   Zakładka produkty w CRM

  3. Naciśnij na krzyżyk przy produkcie lub grupie.

   Usun grupe produktow w CRM

  4. Wyświetli się okno ostrzegające przed usunięciem produktu lub grupy. By zatwierdzić skasowanie, naciśnij na Tak.

Czy usunac grupe produktow w CRM

Włączanie wymagalności dodania produktów do szansy

Jeśli zależy Ci, aby każda wygrywana szansa sprzedaży miała dodany produkt, możesz skorzystać z opcji wymagalności dodania produktów w szansie przy jej wygrywaniu. Przy włączeniu tej, opcji nie będzie możliwości zmiany statusu szansy na Wygrana, jeśli nie ma do niej dodanego produktu. Wymagalność można wyłączyć w każdym momencie w zakładce Ustawienia konta-> Szanse sprzedaży-> Procesy, przechodząc do edycji wybranego procesu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?