Przejdź do głównej zawartości
Tablica Kanban

Jak pracować z tablicą Kanban?

Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Tablica Kanban to narzędzie wspomagające zarządzanie projektami i procesami. System kanban polega natomiast na takim organizowaniu procesu, aby każda osoba, dział, czy zespół zaangażowany w proces dostarczał w danej chwili dokładnie tyle ile jest potrzebne. Założeniem Tablicy Kanban jest układ kolumnowy, każda kolumna nazwana jest jednym krokiem z procesu i zawiera zadania należące do tego właśnie etapu.

W widoku Tablicy Kanban widoczne są tylko szanse sprzedaży ze statusem Otwarte.

Tablica Kanban, jako widok w Livespace CRM

W Livespace w zakładce Szanse sprzedaży również dostępny jest widok w postaci Tablicy Kanban. Jeżeli ustawienia pozostaną bez zmian, wówczas zobaczysz domyślny proces sprzedaży

etapy procesu sprzedaży na tablicy kanban

oraz otwarte szanse sprzedaży znajdujące się w poszczególnych etapach tego procesu.

otwarte szanse sprzedaży w widoku kanban

Widok Tablicy Kanban pokazuje także wartość prognozowaną

Prognozowana wartość sprzedaży na widoku kanban

oraz ilość szans sprzedaży znajdujących się w danym etapie.

liczba szans w etapie procesu

Istotnym elementem Tablicy Kanban jest informacja o aktualnym statusie zadań w danej szansie sprzedaży. W Livespace informacja ta jest przedstawiona w postaci kropki w polu szansy sprzedaży. Kolory oznaczają kolejno:

  • Biała – nie ma zadań

  • Szara – zadania zaplanowane na później

  • Zielona – zadania na dziś

  • Czerwona – zadania spóźnione

status zadań w procesie sprzedaży

Kolor czerwony w tle szansy oznacza przekroczenie szacowanego czasu danego etapu.

szansa zalegająca na etapie procesu sprzedaży

W tym widoku, możesz również wyświetlić listę osób powiązanych z szansą sprzedaży oraz innych kontaktów z firmy.

osoby powiązane z szansą sprzedaży

Jeśli szansa nie ma osoby kontaktowej, to wyświetli się informacja o jej braku oraz skrót do dodania powiązanego kontaktu.

brak osób powiązanych z szansą sprzedaży

Kliknij Dodaj osobę kontaktową i wyświetli się formularz do edycji szansy sprzedaży, w którym można wypełnić brakujące dane.

dodawanie osoby powiązanej z szansą sprzedaży

W widoku Tablicy Kanban dostępna jest również, tak jak w innych typach widoków, funkcja Filtruj. Dzięki filtrom możesz wybrać na przykład tylko szanse sprzedaży jednego właściciela, lub takie w których zostało zrealizowane konkretne działanie.

Filtrowanie szans sprzedaży

Warto wiedzieć

W widoku Tablicy Kanban filtr Proces jest ograniczony do wyboru tylko jednego procesu w tym samym czasie. Nie można jednocześnie na Tablicy Kanban wyświetlić szans sprzedaży z wielu procesów.

W Tablicy Kanban widoczne są tylko szanse sprzedaży ze statusem otwarte.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?