Wszystkie kolekcje
Kalendarz i zadania
Ustawienia zadań i szablony zadań posprzedażowych
Ustawienia zadań i szablony zadań posprzedażowych

Dowiedz się, jak dodać szablon zadań posprzedażowych, włączyć automatyczne proponowanie zadań, a także zmodyfikować typy i statusy zadań.

Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Livespace znajdziesz domyślne ustawienia zadań oraz proponowany szablon zadań posprzedażowych. Jeżeli chcesz skonfigurować ustawienia lub dodać nowe szablony zadań, możesz to zrobić mając rolę Administratora instancji.

W tym artykule opisaliśmy:


Automatyczne proponowanie zadań

Funkcja Automatycznego proponowania zadań występująca w pakiecie Automation i wyższych, pozwala na ustawienie dowolnej sekwencji zadań. Dzięki niej, po wykonaniu zadania określonego typu, Livespace automatycznie zaproponuje dodanie kolejnego zadania, zgodnie z wcześniej ustalonymi przez Ciebie warunkami, co przyspieszy pracę Twojego zespołu

Aby aktywować Automatyczne proponowanie zadań, wejdź w Ustawienia konta > Kalendarz i zadania, a następnie naciśnij ikonę edycji w kolumnie Akcje przy wybranym typie zadania.

Na przykładzie poniżej widać, że po oznaczeniu zadania E-mail jako wykonane, na ekranie pojawia się propozycja dodania do kalendarza kolejnego zadania. W tym przypadku jest to zadanie Telefon.


Szablony zadań

Korzystając z pakietu Automation i wyższych masz możliwość tworzenia szablonów zadań, które następnie możesz błyskawicznie użyć na profilach osób, firm, szans sprzedaży i przestrzeni. Dzięki temu nie będziesz tracić czasu na każdorazowe tworzenie tych samych, lub podobnych zadań.

Aby edytować obecny szablon lub dodać nowe, przejdź do Ustawień konta > Kalendarz i zadania > Szablony zadań.

Warto wiedzieć

Na podstawie opóźnienia wskazanego w formularzu, aplikacja wylicza termin realizacji poszczególnych zadań w momencie ich dodania.


Zadania posprzedażowe

Wykorzystując szablony zadań, można utworzyć zestaw działań posprzedażowych, jakie pojawią się po wygraniu sprzedaży lub przegraniu szansu. Celem zadań posprzedażowych jest dbanie o lojalność klienta – dzięki ich wykorzystaniu zespół handlowy pamięta, że sprzedaż nie kończy się na podpisaniu umowy. Może być natomiast otwarciem nowych procesów sprzedaży z zakresu cross- i up-sellingu. W przypadku przegranej szansy, można zadania wykorzystać do przywrócenia klienta to lejku sprzedaży.

Aby dla danego procesu sprzedaży dołączyć szablon zadań posprzedażowych, przejdź do Ustawień konta > Szanse sprzedaży > Procesy, a następnie edytuj wybrany proces.


Typy zadań

Typy zadań w Livespace określają w pewien sposób kategorię zadań w zależności od tego do jakiej czynności się odnoszą.

Domyślnie dostępne są następujące typy zadań: E-mail, Oferta, Projekt, Spotkanie, Spotkanie online. Możliwe jest również zmodyfikowanie i rozbudowanie domyślnych typów zadań. Aby edytować typy zadań, przejdź do Ustawienia konta > Kalendarz i zadania, a następnie naciśnij ikonę edycji przy danym typie zadania celem edycji istniejącego, bądź wybierz Dodaj typ, gdy chcesz dodać nowy.


Statusy zadań

Aby uruchomić obsługę statusów zadań, przejdź do Ustawienia konta > Kalendarz i zadania > Statusy zadań, a następnie włącz opcję Włącz obsługę statusów zadań.

W tej sekcji możesz także edytować obecne statusy lub dodać nowe.


Udostępnianie zadań

Aby włączyć udostępnienie:

  1. Przejdź do Ustawień profilu > Kalendarz i zadania a następnie wybierz sekcję Udostępnij zadania i kalendarz

  2. Używając opcji zmień, możesz ustalić, komu i jakie zadania udostępniasz.

Sposoby udostępniania zadań w CRM

Livespace pozwala na udostępnienie zadań innej osobie w sposób następujący:

  • Brak – zadania nie są udostępniane

  • Wolny/zajęty – inna osoba nie widzi treści ani tytułu zadania, a jedynie informację o Twojej niedostępności w czasie ustawionym dla danego zadania.

  • Tylko do odczytu – pozwalający widzieć zadania, ale nie pozwalający na edycję

  • Pełny dostęp – pozwalający na pełny wgląd i edycję zadań przez innego użytkownika

Sposób udostępnienia zadań innemu użytkownikowi może być zdefiniowany ogólnie, dla wszystkich typów zadań, bądź szczegółowo – różny dla różnych typów. Oznacza to, że możemy np. udostępniać zadania dotyczące projektów w sposób pełny, zadania dotyczące urlopu w sposób tylko do odczytu, zaś zadań pozostałych typów nie udostępniać.


Dowiedz się więcej

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?