Status klienta
Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Podczas pracy z dużą liczbą klientów często pojawia się potrzeba oddzielenia w aplikacji klientów aktualnych od tych, z którymi obecnie nie prowadzimy rozmów handlowych. W Livespace można takiego rozdziału dokonać bardzo łatwo – za pomocą funkcji Status klienta.

W tym artykule opisaliśmy:


Jak włączyć obsługę statusu klienta?

Aby uruchomić funkcję Status klienta przejdź do Ustawień konta > Kontakty > Status klienta i zaznacz Włącz obsługę statusu klienta

Jak działa status klienta?

Po uruchomieniu funkcji, na profilu firmy pojawi się pole Status klienta. Domyślny status to nieokreślony, który można zmienić na:

  • aktualny klient

  • były klient

Pole Status klienta dostępne jest także w formularzu dodawania/edycji firmy.

Gdy konieczna jest zmiana statusu kilku klientów jednocześnie, można skorzystać z opcji zmiany statusu w Operacjach na liście.

Warto wiedzieć

  • Po wygraniu szansy sprzedaży prowadzonej z daną firmą, status klienta zmieni się automatycznie na aktualny klient.

  • Nie ma możliwości przydzielenia statusu klienta dla osoby, funkcja statusów jest dostępna wyłącznie dla firm.


Filtrowanie po statusie klienta

Filtr Status klienta, pozwala na wyodrębnienie listy aktualnych lub byłych klientów, a także na stworzenie listy szans sprzedaży, prowadzonych na przykład z aktualnymi klientami.

Filtr Status klienta znajduje się w zakładkach Kontakty i Szanse sprzedaży.


Dowiedz się więcej

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?