W Livespace możesz dodać lub zaprosić nowych użytkowników. Poniżej omawiamy obie możliwości.


Wysyłanie zaproszeń do Livespace

Aby zaprosić współpracowników do korzystania z Livespace:

 1. Przejdź do zakładki Ustawienia konta > Użytkownicy i naciśnij przycisk Zaproś użytkowników na górze po prawej stronie.

 2. Wpisz adres e-mail współpracownika lub wiele adresów, jeśli chcesz zaprosić kilka osób jednocześnie (za pomocą przycisku ”+” możesz dodać dowolną ilość adresów).
  Już na tym etapie możesz zdecydować, jakie uprawnienia będzie miał każdy zaproszony użytkownik. Na koniec naciśnij Wyślij.

 3. Status wysłanych zaproszeń sprawdzisz w zakładce Ustawienia konta > Użytkownicy > Zaproszenia.

Dodawanie współpracowników do Livespace

Aby założyć konta dla swoich współpracowników:

 1. Przejdź do zakładki Ustawienia konta > Użytkownicy i naciśnij przycisk Zaproś użytkowników na górze po prawej stronie.

 2. Naciśnij Dodaj użytkownika bezpośrednio na dole okna, które się otworzy.

 3. Wypełnij wszystkie pola w formularzu, między innymi adres e-mail do logowania i tymczasowe hasło. Następnie naciśnij Dodaj.

 4. Przekaż dane do logowania – login i hasło – nowemu użytkownikowi, by mógł zalogować się do Livespace.

Warto wiedzieć

 • Po pierwszym zalogowaniu do Livespace użytkownik przejdzie przez panel, w którym ustawi własne hasło.

 • Jeżeli korzystasz z Livespace na podstawie umowy, pamiętaj, by po dodaniu nowych użytkowników i zwiększeniu ilości stanowisk przesłać dane do aktualizacji.
  Zrobisz to w zakładce Płatności, zaznaczając pole Potwierdzam, że chcę zmienić liczbę stanowisk do rozliczeń cyklicznych w ramach umowy i naciskając Prześlij do aktualizacji:


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?