Wszystkie kolekcje
Kontakty
Grupy - jak z nich korzystać?
Grupy - jak z nich korzystać?

Dowiedz się, jak zarządzać grupami i poznaj przykłady ich wykorzystywania w codziennej pracy z Livespace.

Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Osoby, firmy i szanse sprzedaży w Livespace CRM możesz grupować według własnych kryteriów. Grupa ułatwia zarządzanie kontaktami i pozwala na wprowadzenie szybkiej metody ich porządkowania, spójnej dla wszystkich użytkowników. W tej kwestii schemat postępowania w Livespace jest taki sam zarówno dla kontaktów, jak i dla szans sprzedaży.

W tym artykule opisaliśmy:


Tworzenie i zarządzanie grupami

Aby dodać, edytować lub usunąć grupę, przejdź do zakładki Kontakty lub Szanse sprzedaży i kliknij w ikonę ustawień grup w sekcji po lewej stronie.

Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Po kliknięciu na wybraną grupę, wyświetlone zostaną wszystkie obiekty do niej przypisane.

Domyślnie zarządzać grupami może każdy użytkownik Livespace, ale możesz zablokować taką możliwość użytkownikom w sekcji Uprawnienia.

Warto wiedzieć

  • Grupa kontaktu i grupa szansy sprzedaży są osobnymi elementami.

  • Kontakt i szansa z nim powiązana mogą mieć różne grupy.

  • Nie ma możliwości filtrowania szans po grupie kontaktu, ani filtrowania kontaktów po grupie szans.


Dodawanie kontaktu lub szansy sprzedaży do grupy

Kontakt (osobę lub firmę) lub szansę sprzedaży możesz dodać do grupy na kilka sposobów:

1. Na profilu obiektu korzystając z przycisku + Grupa.

2. W formularzu dodawania/edycji obiektu.

3. W zakładce Kontakty lub Szanse sprzedaży poprzez Operacje na liście.


Przykłady wykorzystania grupowania kontaktów w CRM

Grupy kontaktów w Livespace są pomocne przy porządkowaniu i przeglądaniu danych. Ważne jest jednak, byś właściwie zdefiniował kryteria, zgodnie z jakimi zamierzasz grupować osoby i firmy. Poniżej podajemy kilka przykładów wykorzystania grup:

  1. Grupa Top 100 – czyli stu idealnych klientów, z którymi chcesz nawiązać współpracę

  2. Grupa VIP – klienci szczególnie ważni, których traktujesz inaczej niż pozostałych.

  3. Grupa Pierwszy kontakt – grupa kontaktów wytypowanych do nawiązania pierwszego kontaktu, po którym są oni przenoszeni do innej grupy.

Możesz grupować kontakty pod kątem dowolnej, subiektywnie ocenianej cechy – na przykład łatwości w prowadzeniu rozmów handlowych czy też poziomu relacji. Pamiętaj, że grupy są wspólne dla wszystkich użytkowników w Livespace, więc przyjęte zasady powinny być znane każdemu członkowi zespołu.

Warto wiedzieć

  • Możliwe jest przypisanie kontaktu do więcej niż jednej grupy.

  • Dla wielu kryteriów wyszukiwania i filtrowania kontaktów, takich jak województwo czy region, nie musisz tworzyć osobnych grup – wystarczy użyć odpowiednich filtrów, aby zawęzić wyświetlanie wyników na listach. Przydatne może być również zapisywania filtrów, ułatwiające ich ponowne użycie.


Dowiedz się więcej

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?