W Livespace CRM możesz dodawać pojedyncze kontakty na dwa sposoby: z każdego miejsca za pomocą przycisku szybkiego dodawania lub też bezpośrednio w zakładce Kontakty.

W tym artykule opisaliśmy:

Szybkie dodawanie kontaktu do CRM

Aby szybko dodać nowy kontakt z każdego miejsca w Livespace:

 1. Naciśnij na przycisk szybkiego dodawania.

 2. Z menu wybierz rodzaj kontaktu, jaki chcesz dodać: osobę lub firmę.

  Szybkie menu w LiveSpace CRM

 3. Otworzy się formularz dodawania osoby lub firmy. Uzupełnij go takimi danymi jak imię, nazwisko, stanowisko, telefon itd.

  Formularz dodawania osoby w LiveSpace CRM

 4. Gdy formularz jest już uzupełniony, możesz nacisnąć na Dodaj, aby zapisać kontakt lub na Dodaj i utwórz kolejną, aby po dodaniu osoby, ponownie otworzył się ten sam formularz.

  Dodaj kontakt w LiveSpace CRM

Dodawanie kontaktu na liście kontaktów

 1. Przejdź na listę kontaktów.

  Lista kontaktów zakładka w LiveSpace CRM
 2. Wybierz rodzaj kontaktów: firmy lub osoby.

  Zakładka kontaktów firm w LiveSpace CRM

 3. Naciśnij na link Dodaj firmę (lub osobę) po prawej stronie listy kontaktów.

  Dodaj firmę LiveSpace CRM

 4. W otwartym formularzu dodawania firmy uzupełnij dane (nazwa, adres, telefon itp.).

  Formularz dodawania firmy w LiveSpace

 5. Na koniec naciśnij na Dodaj lub na Dodaj i utwórz kolejną, by po zapisaniu tej firmy otworzył się ponownie ten sam formularz.

  Dodaj kontakt w LiveSpace CRM
Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?