Livespace pozwala na szybki import Twoich danych z HighRise CRM. Dzięki temu możesz błyskawicznie rozpocząć pracę na nowym systemie, wykorzystując wszystkie zalety, jakie daje Livespace CRM.

W ramach importu zostaną przeniesione takie dane, jak:

 1. Użytkownicy CRM

  • imię i nazwisko

  • adres e-mail

  • rola

 2. Firmy

  • nazwa firmy

  • notatka

  • data utworzenia oraz modyfikacji

  • właściciel

  • adresy e-mail, telefony

  • adres strony www i adres siedziby

  • avatar

 3. Osoby

  • imię i nazwisko

  • firma

  • stanowisko

  • notatka

  • daty utworzenia oraz modyfikacji

  • właściciel

  • adresy e-mail, telefony

  • adres siedziby

  • avatar

 4. Sprzedaże

  • nazwa

  • opis

  • wartość sprzedaży (jenorazowa / cykliczna)

  • daty utworzenia oraz modyfikacji

  • właściciel

  • status sprzedaży

  • powiązana firma i osoba

 5. Wpisy na tablicy

  • notatki

  • maile

  • pliki

 6. Zadania

  • nazwa

  • data utworzenia oraz modyfikacji

  • autor

  • właściciel zadania

  • status zadania (zrealizowane / niezrealizowane)

  • termin

  • powiązanie z kontaktem

 7. Kategorie sprzedaży

 8. Kategorie zadań

 9. Tagi

Jeżeli chcesz zaimportować swoje dane z HighRise do Livespace CRM – napisz do nas

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?