Możesz importować do Livespace CRM kontakty, które masz już w programie Microsoft Outlook 2010. Najpierw jednak należy je wyeksportować.

W tym artykule opisaliśmy:


Eksport kontaktów z Outlook

 1. Otwórz program Outlook 2010.

 2. W programie Outlook naciśnij na menu Plik.

 3. Wybierz Opcje.

 4. Z menu po lewej stronie, naciśnij na Zaawansowane.

 5. Po prawej stronie okna znajdź obszar Eksport i kliknij Eksportuj.

 6. W oknie Kreatora importu i eksportu wybierz Eksport do pliku. Naciśnij Dalej.

 7. W obszarze Utwórz plik typu, wybierz, na przykład, Microsoft Excel 97-2003. Naciśnij na Dalej.

 8. Wybierz folder Kontaktów, następnie naciśnij Dalej.

 9. Kliknij Przeglądaj, aby wybrać miejsce zapisu pliku z kontaktami.

 10. Wyświetli się podsumowanie akcji do wykonania. Wybierz "Zakończ".

 11. Kontakty zostaną zapisane w pliku w wybranej lokalizacji.

Export in progress Outlook

Teraz pozostaje tylko zaimportować kontakty Outlooka z pliku, który został stworzony.

Import kontaktów do Livespace

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta-> Import.

 2. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.

  Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
 3. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z kontaktami do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.

  Import - dodawanie plików
 4. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.

  Kontakty do LiveSpace CRM

 5. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.

  Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM

 6. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).

  Mapowanie pól w LiveSpace CRM

 7. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.

  Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM

 8. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?