Aby zaimportować kontakty z Thunderbird do Livespace CRM, należy najpierw dokonać eksportu listy kontaktów z Thunderbird do pliku .csv, a następnie zaimportować ten plik do Livespace CRM.

W tym artykule opisaliśmy:


Eksport kontaktów z Thunderbird

Aby wykonać eksport kontaktów:

 1. Otwórz program Thunderbird i przejdź do zakładki Adresy.

 2. Wybierz książkę adresową, którą chcesz wyeksportować.

 3. W menu Narzędzia wybierz opcję Eksportuj…


 4. Wskaż miejsce, w którym chcesz zapisać swój plik i nadaj mu nazwę, np. „kontakty”. Jako typ pliku wybierz Rozdzielany przecinkami (UTF-8) *(.csv).

  Thunderbird - Eksport z kodowaniem UTF

Doskonale – gdy już masz przygotowany plik .csv, możesz teraz zaimportować kontakty do Livespace CRM.

Import kontaktów do Livespace

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.

 2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.

  Import w CRM

 3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.

  Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
 4. W nowym oknie możesz przeciągnąć stworzony plik .csv z kontaktami do zaimportowania, lub nacisnąć na Dodaj plik i wyszukać plik ręcznie.

  Import - dodawanie plików
 5. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.

  Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM

 6. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).

  Mapowanie pól w LiveSpace CRM

 7. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.

  Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM

 8. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

Czy odpowiedź na Twoje pytanie została przesłana?