W tym artykule opisaliśmy:


Jak znaleźć ustawienia regionalne?

Aby przejść do ustawień regionalnych w Livespace, wybierz sekcję Ustawienia profilu -> Ustawienia regionalne. Z tego miejsca możesz dostosować swój CRM pod kątem języka, strefy czasowej i sposobu wyświetlania czasu, daty, liczb i kwot.

Zmiana języka

Język w Livespace, możesz zmienić wybierając polski, angielski lub rosyjski. Warto pamiętać, że choć każdy użytkownik Livespace może mieć wybrany inny język interfejsu w ramach jednej firmy, to część danych będzie dostępna tylko w jednym języku, który jest językiem domyślnym. Zmiana języka dotyczy zatem podstawowych elementów aplikacji, takich jak: nazwy pól systemowych, komunikaty, etykiety przycisków, itp.

Nie zmieni się natomiast język tych elementów, które są edytowalne i wspólne dla wszystkich użytkowników, na przykład: wprowadzone treści, typy i statusy zadań, kroki w procesie sprzedaży, nazwy samodzielnie dodanych pól dodatkowych.

Wyświetlanie daty, czasu, liczb, kwot

W oknie ustawień regionalnych możesz również zmienić sposób wyświetlania daty, czasu, liczb i kwot, a nawet ustawić dzień, który wyświetla się w kalendarzu LiveSpace jako pierwszy dzień tygodnia.

Format czasu możesz ustawić według zegara 24, lub 12-godzinnego, czyli: H:i – 15:30, h:i a – 3:30 pm:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?