Livespace CRM + Thulium
Martyna Chmielewska avatar
Napisane przez Martyna Chmielewska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dzięki integracji systemu VoIP Thulium z Livespace, możliwe jest wykonywanie połączeń telefonicznych bezpośrednio z CRM. Integracja ta pozwala zlecać wykonanie połączenia do klienta za pomocą jednego kliknięcia, bez konieczności wybierania numeru poprzez aparat telefoniczny.

W tym artykule opisaliśmy:


Wykonywanie połączeń z poziomu Livespace

Przy aktywnej integracji z systemem Thulium, możliwe jest szybkie wykonywanie połączeń do klientów, wywoływanych z poziomu systemu CRM i bez konieczności wybierania numeru na klawiaturze aparatu, czy dodatkowej aplikacji do obsługi VoIP.

Naciśnięcie na numer telefonu w Livespace powoduje wyświetlenie zapytania, czy nawiązać połączenie telefoniczne. Jeżeli potwierdzimy, że chcemy zadzwonić za pomocą systemu Thulium, zostanie nawiązane połączenie.

Jak uruchomić integrację?

Aby uruchomić integrację z systemem Thulium:

 1. Przejdź w Livespace do Ustawień konta

  1. Wybierz Integracje i dodatki > Thulium

  2. Następnie wybierz Podłącz istniejące konto Thulium

  3. W sekcji Dane konta należy podać odpowiednie dane dostępowe Thulium:

   • Użytkownik API

   • Hasło API

   • Domenę lub adres IP

Dane dostępowe do API odczytasz w panelu Thulium w zakładce Administracja > Użytkownicy > Użytkownicy API.

Po zapisaniu formularza z danymi dostępowymi do Thulium, pojawi się lista użytkowników z Thulium, zaś po prawej stronie – pola wyboru użytkownika z aplikacji Livespace. W tym miejscu dopasujesz odpowiednio numery telefonów do użytkowników w Livespace.

Zobacz także:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?