Wszystkie kolekcje
Integracje, dodatki, API
Livespace CRM + Datera Call-eX
Livespace CRM + Datera Call-eX
Martyna Chmielewska avatar
Napisane przez Martyna Chmielewska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dzięki integracji systemu VoIP Datera Call-eX z Livespace możliwe jest łatwe rejestrowanie historii połączeń w CRM. W historii kontaktu widoczna jest informacja o odbytej rozmowie, a także możliwość odsłuchania i pobrania nagrania z rozmowy. Integracja pozwala również zlecać wykonanie połączenia do klienta za pomocą jednego kliknięcia, bez konieczności wybierania numeru poprzez aparat telefoniczny, oraz na automatyczne wyświetlanie profilu klienta w momencie rozpoczęcia rozmowy przychodzącej.

W tym artykule opisaliśmy:


Zapis historii połączeń na profilu klienta w CRM

Integracja z systemem Call-eX pozwala na automatyczny zapis historii rozmów na profilu kontaktu. Jeżeli zadzwonimy do klienta z telefonu VoIP lub klient zadzwoni do nas, informacja o tym pojawi się automatycznie w historii kontaktu z klientem, w postaci wpisu na tablicy.

Zapis historii rozmów na profilu użytkownika

W analogiczny sposób jak ma to miejsce w przypadku profilu klienta, historia wychodzących i przychodzących rozmów telefonicznych prezentowana jest na profilu każdego użytkownika Livespace. Ikona osoby przy wpisie zależy od tego, kto wykonał dane połączenie (klient czy użytkownik).

Filtrowanie typów wpisów

Uruchomienie integracji z systemem Datera spowoduje pojawienie się nowego filtru na tablicach kontaktów – Telefony. Pozwala on na szybkie pokazanie wyłącznie wpisów odnoszących się do historii rozmów telefonicznych.

Odsłuchiwanie nagranych rozmów

Jeżeli nasz abonament w systemie Datera pozwala na zapisywanie nagrań z rozmowy, w Livespace możliwe jest ich szybkie odsłuchanie z poziomu notatki w historii kontaktu.

Zapisane rozmowy nie są przechowywane domyślnie w Livespace, więc nie zajmują przestrzeni dyskowej. Ich zapisanie w CRM odbywa się w momencie pierwszej próby odsłuchania wiadomości. Możliwe jest również pobranie nagrania w formacie MP3.

Informacje o rozmowach przychodzących

Możliwe jest wyświetlanie w Livespace informacji o rozmowach przychodzących z automatycznym dopasowaniem kontaktu według numeru telefonu. Kliknięcie na komunikat spowoduje otwarcie profilu kontaktu i pozwoli na zapoznanie się z historią kontaktu z danym klientem oraz dostęp do informacji, które mogą być pomocne w trakcie prowadzenia rozmowy.

Do prawidłowego wykorzystania tej funkcji wymagane jest skonfigurowanie usługi Styk CTI w ustawieniach Datera Call-eX, a następnie wpisanie danych styku w ustawieniach Livespace.

Wykonywanie połączeń z poziomu Livespace

Przy aktywnej integracji z systemem Datera możliwe jest szybkie wykonywanie połączeń do klientów, wywoływanych z poziomu systemu CRM, bez konieczności wybierania numeru na klawiaturze aparatu czy dodatkowej aplikacji do obsługi VoIP.

Kliknięcie na numer telefonu w Livespace powoduje wyświetlenie zapytania, czy nawiązać połączenie telefoniczne. Jeżeli potwierdzimy, że chcemy zadzwonić za pomocą systemu Datera Call-eX, zostanie nawiązane połączenie.

W pierwszej kolejności zadzwoni numer telefoniczny powiązany z użytkownikiem Livespace. Po podniesieniu słuchawki nastąpi nawiązanie połączenia z wybranym w Livespace numerem. Jeżeli dany użytkownik Livespace korzysta z kilku numerów telefonicznych, będzie mógł wybrać, z którego ma zostać przeprowadzona rozmowa.

Statystyki wykonanych połączeń

Uruchomienie integracji z systemem Datera pozwala w sposób automatyczny zliczać liczbę wykonanych połączeń i uwzględniać ją w statystykach. Statystyki połączeń dostępne są w zakładce Statystyki, w sekcji Aktywności.

Lista rozmów

Lista wszystkich odbytych rozmów z numerami użytkowników Livespace znajduje się w sekcji Wiadomości > Połączenia.

Lista rozmów prezentuje wszystkie rozmowy z numerów dodanych do Livespace. Umożliwia ona również szybkie filtrowanie rozmów, tak, aby można było odnaleźć tylko te, które nas interesują.

Na liście rozmów widoczne są również rozmowy z numerami nie przypisanymi do żadnego kontaktu w Livespace. Takie rozmowy możemy w szybki sposób przypisać z poziomu listy do istniejącego kontaktu, dodając mu jednocześnie numer telefonu, bądź też utworzyć nowy kontakt.

Jak uruchomić integrację?

Aby uruchomić integrację z systemem Datera:

 1. Przejdź w Livespace do sekcji Ustawienia konta

  1. Wybierz Integracje i dodatki > Datera.

   3. Następnie wybierz Podłącz istniejące konto Datera Call-eX

W sekcji Dane konta należy podać dane logowania do panelu Datera:

 • Login

 • Hasło

 • Domenę lub adres IP

W sekcji Ustawienia należy aktywować integrację oraz dostosować ustawienia do własnych potrzeb. W tym miejscu możemy podjąć decyzję:

 • Czy zezwalać na nawiązywanie połączenia po kliknięciu na numer w Livespace
  (wyłączenie spowoduje, że nie będzie możliwe szybkie nawiązanie połączenia z poziomu CRM)

 • Czy pobierać historię oraz nagrania rozmów z archiwum systemu Datera
  (wyłączenie spowoduje, że historia rozmów nie będzie zapisywana w historii kontaktu)

 • Czy pokazywać w Livespace powiadomienia o połączeniach przychodzących

 • Kto ma mieć możliwość zobaczenia historii rozmów
  (każdy, lub tylko wykonujący połączenie oraz managerowie w Livespace)

 • Czy zapisywać w historii tylko rozmowy, które trwały dłużej niż określoną liczbę sekund

Po zapisaniu ustawień, pojawi się lista umożliwiająca przypisanie numerów do poszczególnych użytkowników w Livespace. Wymagane jest podanie numeru telefonu oraz loginu SIP w systemie Datera dla konkretnych użytkowników.

Na zakończenie skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], aby uruchomić wszystkie funkcje integracji.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?