Wszystkie kolekcje
Integracje, dodatki, API
Integracja CRM z Landingi.com
Integracja CRM z Landingi.com
Martyna Chmielewska avatar
Napisane przez Martyna Chmielewska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Landingi.com to przyjazny system, który pozwala tworzyć doskonałe landing page za pomocą prostego edytora wizualnego. Dzięki integracji z Livespace CRM zapisy z formularza w landing page’u mogą trafiać bezpośrednio do Livespace. Aby przeprowadzić integrację, wystarczy na stworzonej stronie podać w ustawieniach formularza dane API swojego konta Livespace CRM.

W tym artykule opisaliśmy:


Pobranie klucza API Livespace CRM

Aby pobrać dane klucza API należy zalogować się do Livespace, a następnie przejść do Ustawienia konta > API.

Po prawej stronie znajdziemy listę osób, które mają konta w Livespace, oraz klucze API dla tych osób. Aby dodawać nowe kontakty w imieniu konkretnej osoby, należy wyświetlić dane jej API. Są to dwa parametry: API key oraz API secret. Te dwa parametry będą potrzebne do przeprowadzenia integracji z Landingi.com

Integracja z Landingi.com

Aby powiązać dany landing page z kontem Livespace zaloguj się do Landingi.com i przejdź do formularza edycji konkretnej strony. Następnie na polu formularza do zapisu danych wybierz opcję Edytuj, aby ustalić gdzie mają trafiać zapisywane dane.

Integracja Landingi.com i CRM

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie w polu Metoda wysyłania wybierz Livespace. Uzupełnij trzy parametry niezbędne do prawidłowej integracji:

  • Nazwę Twojej instancji w Livespace, tzn. adres, pod jakim się logujesz do Livespace, bez części “http://” oraz bez “.livespace.pl” (przykładowo: dla “http://demo.livespace.pl” będzie to po prostu słowo: “demo”)

  • Twój API Key – skopiowany wcześniej z Livespace

  • Twój API Secret – skopiowany wcześniej z Livespace

landingi-com i livespace crm - ustawienia

Po wypełnieniu formularza zatwierdź dane i wróć do edycji swojego landing page’a. Teraz Twoje kontakty będą zapisywane bezpośrednio w Livespace CRM.

Landingi.com sam dopasuje pola formularza do pól w Livespace, w zależności od wybranego typu formularza.


Warto wiedzieć

  • Jeśli dane się nie zapisują, upewnij się, że prawidłowo skopiowałeś klucz API oraz API secret – sprawdź, czy nie pojawiły się tam na przykład sąsiadujące spacje przed/po kluczu, które wpisałeś do formularza.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?