Wszystkie kolekcje
Integracje, dodatki, API
Dodaj szansę sprzedaży do Livespace po dodaniu jej do Arkuszy Google
Dodaj szansę sprzedaży do Livespace po dodaniu jej do Arkuszy Google
Martyna Chmielewska avatar
Napisane przez Martyna Chmielewska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Livespace + Google Arkusze

Używasz Arkuszy Google do gromadzenia informacji o nowych klientach i okazjach sprzedażowych? Zintegruj je z Livespace za pośrednictwem Zapier tak, aby po dodaniu nowego wiersza w arkuszu, automatycznie była zakładana nowa szansa sprzedaży.

Jak działa zewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?

 1. Dodaj informacje o nowej szansie w nowym wierszu Arkuszach Google.

 2. Zapier automatycznie dodaje te wiersze do Livespace jako nową szansę sprzedaży.

Konfiguracja Zapier:


Krok 1 – Trigger

Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Create Zap.

Zapier, create Zap
 1. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger. Znajdź Google Sheets na liście aplikacji.

 2. Zaznacz opcję New Spreadsheet Row i potwierdź wybór przez Continue.

 3. Połącz Zapier ze swoim kontem w Google. Naciśnij Connect an Account.

 4. Zapier otworzy okno uwierzytelniania Google. Wskaż w nim konto, w którym znajduje się potrzebny arkusz kalkulacyjny. Następnie zezwól aplikacji Zapier na dostęp do danych z Google Sheets.

 5. Zatwierdź przyciskiem Continue.

 6. Wybierz z listy odpowiedni dokument oraz arkusz w Google Sheets i naciśnij Continue.


* Na tym etapie warto uzupełnić testowo formularz, aby pobrał przykładowe dane przydatne do dalszej konfiguracji.

Krok 2 – Action

 1. W tym kroku będziemy dodawać firmę, z którą zostanie utworzona szansa sprzedaży. Najpierw trzeba znaleźć na liście aplikacji Livespace i wybrać narzędzie.

 2. Zaznacz Create Company, a następnie Continue.

 3. Pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.

 4. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):

  1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io

  2. API key i API secret wybranego użytkownika.

 5. Rozwiń listę przy polu Company name i wybierz pole, z którego ma być pobierana nazwa firmy do Livespace.


 6. Dodatkowo można ustalić również inne pola, takie jak: źródło pozyskania, numer telefonu, NIP , opiekuna i inne, według tego jakie dane będą podane w arkuszu w Google Sheets.

 7. Po ustawieniu wszystkich pól naciśnij Continue, a w następnym oknie przetestuj ustawienia konfiguracji.

Krok 3 – Action

 1. Pozostaje ostatni krok – dodanie szansy sprzedaży. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Kliknij + i wpisz Livespace. Następnie wybierz aplikację z listy zaproponowanych.

 2. Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.

 3. Podczas konfiguracji poprzedniego kroku konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz go i przejdź dalej, naciskając Continue.

 4. Wprowadź nazwę szansy sprzedaży i wybierz nazwę firmy z formularza, z którą będzie powiązana szansa sprzedaży, lub wpisz własną nazwę.

 5. Aby szansa była powiązana z dodawaną równocześnie firmą, w kolejny kroku kliknij pole Company i wybierz opcję Custom.

 6. W kolejnym kroku rozwiń listę przy polu Create Company in Livespace i wybierz pole ID z kroku nr 2. Następnie kliknij w dowolnym miejscu formularza.


 7. Wybierz, jakie dane z arkusza Google Sheets mają się pojawić w szansie sprzedaży, na przykład, kto jest opiekunem szansy czy jaka jest data finalizacji.

 8. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?