Wszystkie kolekcje
Integracje, dodatki, API
Integracja Livespace + Slack
Integracja Livespace + Slack
Martyna Chmielewska avatar
Napisane przez Martyna Chmielewska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Chcesz być na bieżąco informowany o każdej wygranej szansie sprzedaży? Połącz Slack z Livespace wykorzystując aplikację Zapier, dzięki czemu na wybranym kanale Slack będzie automatycznie wysyłany komunikat, gdy szansa sprzedaży zostanie wygrana.

Jak działa integracja Livespace z aplikacją Slack?

1. Wygrywasz szansę w Livespace.

2. Zapier automatycznie wysyła komunikat na wybranym kanale w aplikacji Slack.

Konfiguracja Zapier:


Krok 1 – Trigger

1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap.

2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.

3. Zaznacz opcję Change in Deal Status i potwierdź wybór przez Continue.

4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.

5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):

a) Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io

b) API key i API secret wybranego użytkownika

6. Na tym etapie warto jest wygrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej niż jedną wygraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.

Krok 2 – Filter

1. Następnie klikając na ikonę + wybierz opcję Filter, dzięki której będziesz mógł wskazać, że tylko po wygraniu szansy zostanie wysłany komunikat na kanale Slack.

2. Skonfiguruj warunki filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Wygrana: Status Name / (Text) Contains / Wygrana i zatwierdź przez Continue.

Krok 3 – Action

1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. W polu dla wyszukiwania aplikacji wskaż Slack.

2. Ustal, aby akcją było wysłanie wiadomości na wybranym kanale i zatwierdź przez Continue.

3. Zaloguj się na swoje konto w Slack.

4. Zezwól aplikacji Zapier na używanie Twojego konta w Slack, wybierając opcję Pozwalaj.

5. W kolejnym kroku wybierz kanał, na który ma być wysłany komunikat o wygranej szansie, oraz zredaguj szablon wiadomości.

Możesz skorzystać z przykładowych wzorów, w miejsce których zostaną podstawione unikalne dane wygranej szansy sprzedaży.

W tym kroku jest też możliwość dostosowania szczegółów wysyłki komunikatu, m.in. określenie imienia dla bota wysyłającego wiadomości lub dodanie preferowanej ikony.

6. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Na wybranym przez Ciebie kanale w Slack pojawi się komunikat, gdy szansa sprzedaży zostanie wygrana.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?