Wszystkie kolekcje
Integracje, dodatki, API
Sales Bot - automatyczne rozdzielanie leadów
Sales Bot - automatyczne rozdzielanie leadów

automatyczne wyznaczanie opiekunów

Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Sales Bot jest dodatkiem do Livespace, który umożliwia automatyczne rozdzielanie osób, firm, szans sprzedaży i/lub zadań pomiędzy wybranych użytkowników aplikacji oszczędzając czas na ręczne przypisywanie opiekunów i skracając czas reakcji handlowca na szansę sprzedażową.

Sales Bot dostępny jest od najnowszej wersji pakietu Automation, w którym dostępna jest jedna reguła na szanse sprzedaży. W wyższych pakietach dostępne są również reguły na osoby, firmy oraz zadania.

Jak to działa?

Po odpowiedniej konfiguracji reguł, wystarczy że przy dodawaniu lub edycji szansy sprzedaży/osoby/firmy/zadania, ustawisz odpowiedniego Sales Bota w polu Opiekun.

Po zapisaniu zmian zostanie wyłoniony automatycznie nowy Opiekun spośród użytkowników, których możesz wskazać podczas konfiguracji reguły.

Aktywacja i konfiguracja

 1. Odszukaj Sales Bot na liście dodatków. Przejdź do Ustawień konta > Integracje i dodatki, aby to zrobić.

  Dodatek Sales Bot dostępny w ustawieniach konta

 2. Wybierz z listy Sales Bot, a następnie Aktywuj dodatek.

Po aktywacji dodatku pojawi się możliwość skonfigurowania nowej reguły automatyzacji oraz lista dodanych już reguł, którymi możesz w każdej chwili zarządzać.

dodawanie reguł automatyzacji Sales Bot

Aby dodać nową regułę, użyj przycisku Dodaj regułę i w wybranym formularzu skonfiguruj działanie automatyzacji.

Dane podstawowe

 • Nazwa reguły - nazwa tego bota będzie wyświetlała się podczas ustawienia opiekuna.

 • Aktywna - przycisk aktywujący danego bota

 • Wybrani użytkownicy - lista użytkowników, spomiędzy których bot będzie wyłaniał opiekuna.

Warunek uruchomienia

 • Proces sprzedaży - w przypadku automatyzacji dla szans sprzedaży możesz ustalić, że Sales Bot ma działać tylko w przypadku szans w konkretnym procesie, kilku, lub wszystkich procesach.

 • Zdarzenie - ustal, czy automatyczne rozdzielanie leadów ma przypisywać nowego opiekuna tylko w przypadku dodawania szansy, czy na przykład podczas jej edycji. Warto wybrać opcję "Operacje na liście" jeżeli chcesz móc masowo przydzielać opiekunów z poziomu całej listy szans/kontaktów/zadań.

  uruchomienie automatyzacji przez Sales Bota

Dodatkowe akcje

 • Zastosuj również dla połączonych z szansą sprzedaży - osób i/lub firm. Pozwala to na automatyczną zmianę opiekuna również w obiektach powiązanych. Zaznacz, jeśli chcesz, aby wyłoniony przez Sales Bota opiekun był również zmieniony dla np. firmy, z którą jest dana szansa sprzedaży.

Oznaczenie i powiadomienia

 • Tag - jeśli chcesz, aby obiekty które zostały przydzielone do nowego opiekuna w ramach reguł były oznaczone tagiem, wpisz nazwę tagu.

 • Informacja na tablicy - treść notatki na tablicy, która dodaje się aby zostawić ślad po tym, że obiekt został przypisany przez Sales Bota.

 • Powiadomienie dla nowego opiekuna - treść powiadomienia, które otrzyma nowy opiekun o fakcie przypisania do niego leada.

Sales Bot a wielu Opiekunów obiektu (pakiety Growth oraz Professional)

Pakiety Growth oraz Professional umożliwiają włączenie opcji "Wielokrotny wybór roli w obiekcie".

włączenie opcji wielu opiekunów obiektu w crm

Wybranie tej opcji powoduje, że dana Szansa Sprzedaży, Osoba, czy Firma mogą mieć więcej niż jednego Opiekuna.

Włączenie tej opcji powoduje, iż w ramach reguły Sales Bota aktywowana jest dodatkowa opcja związana z obiektami powiązanymi.

włączenie wielokrotnego wyboru opiekuna


Pozwala ona decydować, czy w sytuacji gdy w danej Szansie Sprzedaży (lub innym obiekcie dla którego jest uruchomiona reguła, tutaj posługujemy się przykładem gdy reguła aktywna jest dla Szansy Sprzedaży) regułą Sales Bota zostanie wybrany na Opiekuna dany Użytkownik, to wówczas w powiązanym obiekcie (np. Firmie).

a. zostanie dodany kolejny Opiekun, który regułą Sales Bota został wybrany do Szansy Sprzedaży z którą Firma ta jest powiązana. Pozostali, wcześniej dodani w ramach powiązanej Firmy Opiekunowie nadal będą nimi w ramach Firmy

b. użytkownik który regułą Sales Bota został wybrany Opiekunem Szansy Sprzedaży zostanie jedynym Opiekunem danej Firmy z nią powiązanej, a pozostali użytkownicy zostaną usunięci z tej powiązanej Firmy jako Opiekunowie

Przykład 1

Firma "Warsztat" posiada jednego Opiekuna. Dla firmy tej została otwarta szansa sprzedaży w procesie który jest objęty regułą Sales Bota.

Obecnie Opiekunem zarówno firmy jak i szansy sprzedaży jest Jan Kowalski

wskazanie opiekuna szansy sprzedaży

Dla szansy sprzedaży postanowiono dodać dodatkowego Opiekuna. Opiekun ten zostanie wybrany w ramach aktywnej reguły Sales Bota, z włączoną w ramach reguły opcją dodania dodatkowego Opiekuna dla obiektów powiązanych (w tym wypadku Firmy).

Dla szansy sprzedaży postanowiono dodać dodatkowego Opiekuna. Opiekun ten zostanie wybrany w ramach aktywnej reguły Sales Bota, z włączoną w ramach reguły opcją dodania dodatkowego Opiekuna dla obiektów powiązanych (w tym wypadku Firmy).

dodanie dodatkowego opiekuna do reguły Sales Bota


​Efektem takiego działania będzie dodanie do szansy sprzedaży dodatkowego Opiekuna wybranego regułą Sales Bota, a dodatkowo dla powiązanej Firmy zostanie dodany dodatkowy Opiekun - ten sam który został wybrany przez Sales Bota w ramach Szansy sprzedaży.

Nowy opiekun dodany do profilu szansy sprzedaży


Przykład 2

Firma "Warsztat" posiada jednego Opiekuna. Dla firmy tej została otwarta szansa sprzedaży w procesie, który jest objęty regułą Sales Bota.

Obecnie Opiekunem zarówno firmy jak i szansy sprzedaży jest Jan Kowalski.

Opiekun szansy sprzedaży przypisany przez Sales Bota


Dla szansy sprzedaży postanowiono dodać dodatkowego Opiekuna. Opiekun ten zostanie wybrany w ramach aktywnej reguły Sales Bota, z włączoną w ramach reguły opcją pozostawienia wybranego w ramach reguły Opiekuna jako jedynego dla obiektów powiązanych (w tym wypadku Firmy).


Efektem takiego działania będzie dodanie do szansy sprzedaży dodatkowego Opiekuna wybranego regułą Sales Bota, a dla powiązanej Firmy usunięci zostaną obecni Opiekunowie, i aktualnie aktywnym Opiekunem będzie użytkownik który został wybrany regułą Sales Bota podczas edycji Opiekuna na Szansie Sprzedaży.


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?