Logowanie dwuetapowe (2FA)

bezpieczeństwo danych

Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Logowanie dwuetapowe (2FA) to standard bezpieczeństwa i dodatkowe uwierzytelnienie podczas logowania do aplikacji Livespace. 2FA (ang. Two-Factor Authentication) wymaga od użytkownika udowodnienia swojej tożsamości na dwa sposoby, zanim uzyska dostęp do konta. Dzięki temu dostęp do konta i danych uzyskują tylko uwierzytelnieni użytkownicy.

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest 2FA?

2FA zapewnia podwójną weryfikację potwierdzającą, że osoba logująca się, jest właścicielem konta. Konta wykorzystujące 2FA będą wymagały hasła i kodu z dedykowanej aplikacji.

Dlaczego warto korzystać z 2FA?

CRM jest źródłem wielu cennych danych. 2FA jest dla wszystkich użytkowników, dla których bezpieczeństwo jest bardzo ważne, a nawet wymagane, niezależnie od tego, czy jest to wymóg prawny, samoregulacja branżowa, czy są to wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w firmie.

2FA poprzez dodatkową ochronę danych koncentruje się na zmniejszaniu ryzyka prawnego i finansowego, co usprawnia operacje i bezpieczeństwo, oraz pozytywnie wpływa na rozwój biznesu, zwłaszcza przy większych zespołach.

Kto ma dostęp do 2FA?

Funkcjonalność jest dostępna w aplikacji przeglądarkowej i mobilnej dla użytkowników planów Automation, Growth oraz Professional+.

Jak włączyć 2FA?

Każdy użytkownik może samodzielnie włączyć 2FA we własnych ustawieniach profilu. Konfiguracja 2FA jest dostępna z poziomu wersji przeglądarkowej aplikacji, natomiast po jej ustawieniu, będzie aktywowała się również z poziomu aplikacji mobilnej Livespace.

Aby aktywować 2FA dla swojego konta:

  1. Otwórz Ustawienia profilu, które znajdują się pod ikoną koła zębatego w górnym prawym rogu.

2. W menu ustawień profilu, przejdź do zakładki Bezpieczeństwo i kliknij na przycisk Włącz logowanie dwuetapowe.

3. Zostaniesz przekierowany do kolejnego widoku, w którym należy zeskanować kod QR używając dedykowanej aplikacji uwierzytelniającej.

Aplikację uwierzytelniającą możesz ściągnąć na swój telefon z App Store lub Google Play. Możesz wykorzystać dowolną aplikację z listy:

W tym przykładzie opisujemy przykład działania z użyciem Google Authenticator.

  1. Użyj aplikacji aby zeskanować kod QR. Tym sposobem Google Authenticator sparuje się z Twoim kontem Livespace.

2. W międzyczasie, w aplikacji webowej Livespace, przejdź do następnego widoku klikając na Dalej.

3. Gdy aplikacja Google Authenticator połączy się z Twoim kontem w Livespace, pojawi się kod, który należy wpisać w kolejnym widoku.

Ważne: Zwróć uwagę na czas pozostały do wygaśnięcia kodu (około 20-30 sekund) po prawej stronie.

4. Po wpisaniu kodu naciśnij przycisk Dalej.

Ważne: W przypadku gdy wpisany kod jest niepoprawny pojawi się komunikat:

5. W kolejnym widoku, zobaczysz kody zapasowe:

Zapisz je jako PDF lub wydrukuj i schowaj w bezpiecznym miejscu, aby móc zalogować się za ich pomocą w przypadku, gdy nie będziesz miał dostępu do swojego telefonu i aplikacji uwierzytelniającej. Na końcu, nie zapomnij kliknąć na Zakończ.

6. Logowanie dwuetapowe dla Twojego konta zostało włączone!

Zauważysz, że zakładce Bezpieczeństwo przycisk ‘Włącz logowanie dwuetapowe’ zniknie, a w jego miejscu pojawi się możliwość wyłączenia 2FA.

Od teraz przy każdym logowaniu do twojego konta Livespace, oprócz hasła będzie trzeba również podać ​​kod uwierzytelniający z wybranej aplikacji.

Jak wyłączyć 2FA?

W przypadku jeśli zadecydujesz zrezygnować z użycia logowania dwuetapowego, przejdź do zakładki Bezpieczeństwo w ustawieniach profilu, przyciśnij 'Wyłącz'.

Następnie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić, że chcesz wyłączyć 2FA.

Klikając na przycisk ‘Tak, wyłącz’ powoduje wyłączenie 2FA i pojawi się status ‘Włącz logowanie dwuetapowe.

Otrzymasz również maila potwierdzającego wyłączenie 2FA dla swojego konta.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?