Wszystkie kolekcje
Poczta e-mail
Jak podłączyć skrzynkę e-mail?
Jak podłączyć skrzynkę e-mail?

Dodawanie skrzynki e-mail do Livespace.

Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Podłączenie skrzynki e-mail do Livespace pozwala na gromadzenie korespondencji z klientami oraz na wysyłanie wiadomości bezpośrednio z CRM. Synchronizowane wiadomości zostaną przypisane do odpowiednich kontaktów i szans sprzedaży.

 • Jeżeli korzystasz z poczty Gmail, instrukcję znajdziesz tu: Integracja z Gmail.

 • Jeżeli korzystasz z poczty Microsoft Exchange/Outlook wejdź tu: Podłączanie skrzynki e-mail Outlook

 • Jeśli posiadasz konto pocztowe innego dostawcy, wybierz Dodaj nowe konto IMAP i wykonaj kolejne kroki z tego artykułu.

Aby podłączyć konto pocztowe IMAP* do Livespace:

 1. Podaj podstawowe dane swojej skrzynki e-mail (obsługiwane są wyłącznie serwery IMAP

 • Login - wpisz pełny adres skrzynki e-mail

 • Hasło - uzupełnij hasło, którego używasz logując się na skrzynkę

 • Adres serwera IMAP - adres serwera, na którym znajduje się Twoja skrzynka e-mail (te informacje uzyskasz od dostawcy Twojej poczty lub działu IT w Twojej firmie) 

 • Adres serwera SMTP (te informacje uzyskasz od dostawcy poczty lub działu IT w Twojej firmie)

 • Zabezpieczenie

 • Port

2. Określ dodatkowe dane dotyczące konfiguracji konta.
W tej sekcji możesz wskazać, kto jest właścicielem skrzynki oraz czy Livespace ma zapisywać tylko odebrane, tylko wysłane, czy wszystkie wiadomości.

❗ Ważne: Do Livespace zostaną zsynchronizowane tylko te wiadomości, które znajdują się na skrzynce pocztowej w głównych folderach, tj.

 • Inbox/Odebrane

 • Sent/Wysłane

Jeżeli wiadomości zostaną przeniesione do podfolderów, nie pojawią się w Livespace

3. Określ, kto będzie widział wiadomości e-mail z podłączonej skrzynki pocztowej. Możesz zdecydować, czy wiadomości ma widzieć: każdy użytkownik Livespace, tylko właściciel konta i managerowie, czy wyłącznie właściciel konta. To również w tym miejscu decydujesz o domyślnej widoczności wiadomości z tej skrzynki.

5. Jeśli chcesz wysyłać wiadomości z CRM używając tej skrzynki e-mail, włącz opcję Zezwól na wysyłanie wiadomości z tego konta.

6. Zatwierdź dodanie konta przyciskiem Dodaj.

Ważne: Livespace do wysyłki wiadomości natychmiastowych korzysta z zewnętrznego dostawcy, a następnie poprzez protokół IMAP, umieszcza na skrzynce użytkownika wiadomości w odpowiednich folderach z wysłanymi wiadomościami.

Czytaj także:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?