Wszystkie kolekcje
Statystyki
Karta celów i wyników
Karta celów i wyników

Wyznaczanie celów dla handlowców

Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby odpowiednio zarządzać zespołem sprzedażowym, należy przede wszystkim określić jasne zasady oceny pracy handlowców w różnych obszarach ich działań. Karta Celów i Wyników w Livespace pomoże uporządkować ten obszar.

W tym artykule opisaliśmy:


Tworzenie karty wyników

 1. Będąc zalogowanym do Livespace jako manager lub administrator, przejdź do zakładki Statystyki, z menu po lewej stronie wybierz Cele i wyniki. Następnie Dodaj nową kartę poprzez przycisk.

 2. Ustal okres rozliczeniowy dla karty (miesięczny, kwartalny lub własny) oraz dzień, od którego statystyki w karcie powinny być zliczane.

  Jeśli chcesz, by po zakończeniu wybranego okresu rozliczeniowego dla danego użytkownika automatycznie tworzyła się nowa karta z tymi samymi parametrami, włącz opcje automatycznego powielana karty na kolejne okresy.

 3. Kartę możesz utworzyć dla użytkownika lub zespołu. Dodaj użytkownika lub kilku użytkowników, dla których chcesz stworzyć kartę i Przejdź dalej.

 4. Dodaj do karty parametry, jakie chcesz zliczać. Każdy dodany (aktywny) parametr możesz szczegółowo ustawić, decydując między innymi o końcowym celu, jaki ma być osiągnięty, od kiedy ma być zliczany parametr oraz jak ważny będzie dla końcowej oceny handlowca. Pamiętaj, że wagi wszystkich wybranych przez Ciebie parametrów muszą wynieść w sumie 100%. Po wybraniu parametrów zapisz kartę celów i wyników przyciskiem Przejdź dalej.

 5. Nowa karta zostanie wyświetlona na stronie kart celów i wyników.

Warto wiedzieć:

 1. Podczas tworzenia Karty celów i wyników, oprócz parametrów domyślnie istniejących w Livespace, możesz również dodać własny parametr ze zdefiniowaną przez Ciebie jednostką miary. Pamiętaj, że ten parametr nie będzie zliczany automatycznie przez CRM – jego wartość trzeba będzie aktualizować ręcznie.

 2. Pamiętaj, że możesz również skopiować istniejącą już kartę wraz z jej parametrami, dzięki czemu nie będzie potrzeby ustawiania parametrów od początku. Aby to zrobić, użyj Dodaj podobną kartę.


Przeglądanie karty celów i wyników

W celu obejrzenia konkretnej karty celów i wyników:

 1. Przejdź do zakładki Statystyk.

  Zakladka Statystyki w LiveSpace
 2. Wybierz Cele i wyniki z menu.

 3. Możesz włączyć podsumowanie dla wszystkich kart opcją Pokaż szczegóły, a także skorzystać z opcji Grupuj podobne, aby pogrupować karty o podobnych parametrach.

 4. Lub też możesz wybrać konkretną kartę, którą chcesz zobaczyć.

 5. Wyświetlone zostanie podsumowanie karty oraz wszystkie parametry wraz ze stopniem ich realizacji.

 6. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, naciśnij na Szczegóły.

  Liczba szans sprzedazy w CRM


 7. Po naciśnięciu na tę opcję zobaczysz detale dotyczące realizacji wybranego parametru.

Liczba szans sprzedazy 2 w CRM

Edycja i usuwanie zrównoważonej karty celów i wyników

Każdą kartę możesz edytować, by zmienić jej parametry lub by modyfikować ustawienia parametrów. Wystarczy, że w otwartej karcie naciśniesz na Edytuj w jej prawym górnym rogu.

Edytuj kartę w LiveSpace CRM

Otworzy się ten sam konfigurator, który znasz z dodawania nowej karty, jednak tym razem parametry będą już wybrane i skonfigurowane, ponieważ edytujesz istniejącą kartę.

Możesz także usunąć wybraną kartę lub wszystkie karty użytkownika rozwijając menu schowane pod strzałką.

Usuwanie karty w LiveSpace CRM

Po włączeniu opcji Grupuj podobne zyskasz możliwość edytowania parametrów wielu kart jednocześnie dzięki opcji Edytuj parametry po prawej stronie podsumowania.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?