Integracja z Google Chrome

Dodawanie kontaktów z portali społecznościowych

Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dzięki integracji Livespace z Google Chrome, możliwe jest błyskawiczne dodawanie nowych kontaktów i szans sprzedaży do CRM za pomocą wtyczki Livespace Social Contact dostępnej w przeglądarce. Jeśli jeszcze jej nie masz, pobierz wtyczkę pod adresem Social Contact dla Livespace.

W tym artykule opisaliśmy:


Jak działa integracja Chrome i CRM?

W momencie gdy przeglądamy profil osoby na portalu LinkedIn, przy pasku adresu pojawi się mała ikonka – logo Livespace.

korzystanie z wtyczki do LinkedIn

Gdy ikona wtyczki zaświeci się na zielono, oznacza to, że wtyczka wykryła informacje, które można dodać do CRM.

Po kliknięciu na ikonę zobaczysz krótkie podsumowanie odnalezionych informacji, które przed zapisaniem możemy uzupełnić lub zmienić. Pobierane są podstawowe dane – imię i nazwisko, zdjęcie, adres email, numer telefonu, stanowisko i nazwa firmy – w zależności od tego, jakie informacje zostały udostępnione na profilu danej osoby. Istnieje także możliwość uzupełnienia danych o osobie uwzględniając pola dodatkowe oraz tagi, o czym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Dodawanie zatwierdzamy przyciskiem Dodaj kontakt lub Dodaj szansę sprzedaży.

Wtyczka Livespace wykrywa informacje o użytkownikach LinkedIn


Na profilu kontaktu możemy również w dowolnym momencie zapisać adresy profili danej osoby w portalach społecznościowych. Pozwala to w szybki sposób uzyskać dodatkowe informacje o osobie, np. gdy przygotowujemy się na spotkanie i chcemy sprawdzić w jakich projektach ta osoba ostatnio pracowała, w jakich dyskusjach brała udział itd.

dodanie danych z LinkedIn do profilu kontaktu

Warto wiedzieć

  • Używając przycisku Dodaj szansę sprzedaży, dodajemy zarówno Kontakt oraz Szansę sprzedaży z tym kontaktem.

  • Wtyczka pozwala dodawać do Livespace zarówno profile Firm, jak i Osób – samodzielnie rozpoznaje, jakiego typu dane mamy do dyspozycji na przeglądanej stronie i pozwala dodać kontakt odpowiedniego typu jednym kliknięciem.

Dodawanie z tagami i opisem

Wtyczka Social Contact umożliwia również dodawanie większej ilości danych, a nawet oznaczania tych kontaktów tagiem, który wyświetli się w Livespace CRM.

Aby rozszerzyć możliwości dodawania, naciśnij przycisk ustawień w prawym górnym rogu okna wtyczki.

ustawienia-wtyczki-chrome

Ustawienia wtyczki oferują takie opcje jak:

  • Włącz obsługę tagów – możliwość dopisania tagów do dodawanego kontaktu

  • Zapamiętuj ostatnio wpisane tagi – uzupełnia pole tagów we wtyczce z ostatniego dodania

  • Włącz obsługę opisu – uwzględnia pole Opis

trzy opcje w ustawieniach wtyczki Livespace

Dokonaj zmian, następnie wyłącz okno ustawień wracając do widoku wtyczki. Zobaczysz miejsce na uzupełnienie opisu oraz tagów. Wpisz te dane i naciśnij Dodaj kontakt.

uzupełnianie danych kontaktu

Po pomyślnym dodaniu kontaktu do Livespace CRM ujrzysz potwierdzenie.

Kontakt dodany pomyślnie poprzez wtyczkę Livespace

Naciśnij Zobacz, aby przejść do nowo utworzonego profilu tej osoby bezpośrednio w Livespace.

Dodawanie z uwzględnieniem pól dodatkowych

Mając utworzone pola dodatkowe w formularzach kontaktów Livespace CRM, masz możliwość uzupełniania tych danych jeszcze na etapie dodawania kontaktu we wtyczce.

Przede wszystkim, przejdź do ustawień wtyczki w prawym górnym rogu.

ustawienia-wtyczki-chrome

Naciśnij przycisk Odśwież pola dodatkowe. Wtyczka pobierze z Twojego CRM informacje o polach dodatkowych i doda je do wtyczki potwierdzając to poprzez wyświetlenie zielonej ikony.

odświeżenie pól dodatkowych

Dokonaj zmian, następnie wyłącz okno ustawień wracając do widoku wtyczki. Zobaczysz miejsce na pole dodatkowe. Uzupełnij dane i naciśnij Dodaj kontakt.

Dodane pole dodatkowe do wtyczki

Po pomyślnym dodaniu kontaktu do Livespace CRM ujrzysz potwierdzenie.

Naciśnij Zobacz, aby przejść do nowo utworzonego profilu tej osoby bezpośrednio w Livespace.

Warto wiedzieć

  • Wtyczka uwzględnia jedynie pola dodatkowe oznaczone w CRM jako wyróżnione.

  • Dowiedz się więcej, czym są pola dodatkowe w Livespace.

Gdzie działa wtyczka?

Obecnie wtyczka Livespace do Google Chrome pozwala na błyskawiczne pobieranie danych z serwisu LinkedIn.

Skąd pobrać wtyczkę Google Chrome do Livespace CRM?

Pobierz wtyczkę pod adresem Social Contact dla Livespace.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?