Szablony dokumentów

Jak generować faktury, umowy, dokumenty z wykorzystaniem szablonów?

Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Szablony dokumentów w Livespace CRM pozwalają na zautomatyzowane tworzenie dokumentów o powtarzalnym wyglądzie. Korzystając z przygotowanych szablonów plików Word (.docx), Excel (.xlsx) lub PowerPoint (.pptx), uzupełnionych o odpowiednie pola możesz w błyskawiczny sposób generować gotowe wzory zamówień, ofert, zestawień dotyczących sprzedaży, faktur pro forma czy wzorów umów. Domyślnie dostępne szablony w Livespace dotyczą szans sprzedaży i tylko tam nowa funkcja stanie się dostępna. Jeżeli chcesz korzystać z szablonów również na profilach osób lub firm, możesz dodać własne szablony i zdefiniować, że takie ma być ich zastosowanie. Do operacji w tym obszarze niezbędne są uprawnienia administratora.

W tym artykule opisaliśmy:


Przykład działania szablonów dokumentów w CRM

Przedstawiony przykład to dokument programu Word, w którym zostało określone wcześniej, jakie dane ze sprzedaży mają być umieszczane w odpowiednich polach. Jeżeli będziemy chcieli wygenerować zamówienie do konkretnej szansy sprzedaży, Livespace automatycznie uzupełni:

 • Datę wystawienia dokumentu – umieszczając w tym miejscu odpowiednią datę

 • Dane Twojej firmy

 • Dane osoby wystawiającej dokument

 • Dane firmy klienta

 • Dane osoby odpowiedzialnej za sprzedaż po stronie klienta

 • Wykaz pozycji wchodzących w skład szansy sprzedaży

 • Łączną kwotę brutto sprzedaży

Umiejscowienie poszczególnych danych wynika z konstrukcji samego szablonu. Jest to dokument Word, w którym za pomocą odpowiednich kodów pól zostały zapisane informacje mówiące systemowi CRM, w jaki sposób ma wypełnić dokument z zamówieniem. Pokazuje to poniższa ilustracja.

Pełną listę wszystkich kodów, które z dokumentu odnoszą się do pól w Livespace CRM celem automatycznego przypisywania danych znajdziesz w artykule Edycja szablonu dokumentów.

Jak uruchomić obsługę szablonów dokumentów w Livespace?

 1. Przejdź do Ustawień konta posiadając uprawnienia administratora a następnie z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Pliki.

 2. Włącz opcję obsługi szablonów.

Jak wygenerować dokument na podstawie szablonu w CRM?

Aby wygenerować nowy dokument na podstawie szablonu:

 1. Przejdź na wybrany profil (na przykład sprzedaży lub osoby).

 2. Po prawej stronie w menu na dole znajduje się obszar Pliki. Naciśnij na link Dodaj z szablonu.

  A następnie wybierz odpowiedni szablon.

 3. Możesz zmienić nazwę i zdecydować, czy plik po pobraniu ma zostać umieszczony na tablicy profilu.

 4. Na końcu pobierz plik. Po otwarciu będzie on wypełniony odpowiednimi danymi z profilu.

Dodawanie własnego szablonu dokumentu

 1. Przejdź do ustawień konta a następnie z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Pliki.

 2. Naciśnij na przycisk Dodaj szablon znajdujący się po prawej stronie.

 3. Uzupełnij nazwę szablonu oraz wybierz element, z jakim ma być powiązany (osoba, firma, sprzedaż czy przestrzeń).

 4. Następnie naciśnij na przycisk Plik szablonu.

 5. Wybierz odpowiedni plik z dysku Twojego komputera.

 6. Na koniec naciśnij na Dodaj. Nowy szablon zostanie dodany do listy.

Czytaj więcej:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?