Wszystkie kolekcje
Zarządzanie danymi
Automatyczne numerowanie nowych obiektów
Automatyczne numerowanie nowych obiektów

Jak numerować szanse sprzedaży lub przestrzenie?

Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule opisaliśmy:


Czym jest automatyczne numerowanie?

Jeżeli często otwierasz nowe szanse sprzedaży lub przestrzenie, wygodne może być uruchomienie funkcji ich automatycznego numerowania w Livespace CRM. Jej włączenie wprowadza nowe pole w formularzu szansy sprzedaży lub przestrzeni: Numer.

Po uruchomieniu automatycznego numerowania w momencie dodawania nowej szansy sprzedaży lub przestrzeni będzie ona miała od razu przypisany kolejny, unikalny numer, który możesz ręcznie modyfikować.

Jak uruchomić automatyczne numerowanie?

Aby uruchomić automatyczne numerowanie szansy sprzedaży potrzebujesz uprawnień administratora.

  1. Przejdź do Ustawień konta i wybierz z menu po lewej stronie Formularze a następnie przełącz na sekcję  Numerowanie.

  2. Włącz opcję numerowania szansy sprzedaży lub przestrzeni.

  3. Możesz dodatkowo ustawić parametry numerowania zgodnie z podaną legendą.

Domyślnie schemat numeracji to:

[ kolejny numer ] / [ rok ] zapisany jako %N/%Y

Możesz zdecydować o zmianie formy numeracji, zmieniając kolejność elementów lub wprowadzając dodatkową informację o miesiącu – %M, dniu – %D, inicjałach użytkownika – %I, czy dla roku – %Y.
Możliwa jest również zmiana wartości numerowania, gdy chcesz rozpocząć je na przykład od liczby 1000 bądź zresetować w nowym roku.

Co się dzieje, gdy usunę sprzedaż lub przestrzeń?

Usunięcie szansy sprzedaży przenosi ją na listę usuniętych, można ją jednak później przywrócić. Dlatego jeżeli usuniesz daną szansę sprzedaży lub przestrzeń, funkcja automatycznego numerowania i tak zaproponuje kolejny numer. Dzięki temu jeśli przywrócisz szansę sprzedaży, nie będzie ona miała zdublowanego numeru.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?