Finanse

Jak pracować z listą Finanse?

Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zakładka Finanse stanowi podręczne zestawienie wszystkich kwot, jakie zostały zdefiniowane w Livespace. W przeciwieństwie do listy szans sprzedaży, w tej zakładce głównym elementem na liście jest określona kwota wynikająca z prognozowanego i zrealizowanego wartości produktów.

W podstawowym widoku zakładki Finanse masz wgląd w cztery kluczowe kolumny:

  • Produkt (jego nazwa)

  • Data dodania produktu

  • Wartość produktu

  • Rodzaj (wartość prognozowana lub zrealizowana)

Koszty w zakładce Finanse

W przypadku włączenia w Livespace obsługi kosztów, w Twoim widoku pojawią się również wartości związane z kosztami. Koszty prognozowane oznaczone są kolorem pomarańczowym, natomiast koszty zrealizowane kolorem czerwonym. Analogicznie jak dla wartości produktów – rodzaj kosztów (prognozowane lub zrealizowane) widoczny jest w kolumnie Rodzaj.

Warto wiedzieć:

  • Zakładka Finanse działa podobnie jak każda inna lista, możesz więc na niej zapamiętywać własne filtry, aby mieć wygodny dostęp do aktualnych danych, zgodnie z ustalonymi filtrami. Więcej o zapamiętywaniu filtrów przeczytasz w sekcji Zapamiętywanie filtrów na listach

  • Jeżeli chcesz przeglądać dane w formie tabeli, zmień ustawienia widoku na Widok kolumnowy.

  • Możesz w szybki sposób wyeksportować dane do pliku Excel za pomocą ikonki pliku .xls w prawym górnym rogu listy, a następnie poddać dane dalszej obróbce poza Livespace.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?