Wszystkie kolekcje
Zarządzanie danymi
Praca z listami w Livespace
Praca z listami w Livespace

Dowiedz się, jak efektywnie pracować z listami kontaktów, szans sprzedaży, zadań czy przestrzeni.

Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Lista w Livespace umożliwia wyświetlanie dużej ilości danych w wygodny i zorganizowany sposób. W postaci list przeglądane mogą być kontakty, zadania, szanse sprzedaży i przestrzenie. Każda lista posiada ustawienia, dzięki którym mogą być pokazane tylko te dane, które chcesz i potrzebujesz widzieć, co z pewnością przełoży się na efektywność i szybkość Twojej pracy.

W tym artykule opisaliśmy:


Podstawowe czynności wykonywane na listach

  • sortowanie dane

  • korzystanie z różnych widoków

  • filtrowanie danych według wybranych kryteriów

  • eksportowanie wybranych danych (jeśli masz do tego uprawnienia)

  • dokonywanie zmian na wielu obiektach jednocześnie przy użyciu Operacji na liście


Tworzenie widoku własnego

Livespace umożliwia Ci wyświetlenie tylko najważniejszych danych dzięki opcji tworzenia własnych widoków na listach. Ta funkcja pozwoli Ci zobaczyć tylko te informacje, których najbardziej potrzebujesz. Aby utworzyć widok własny:

1. Rozwiń listę widoku i wybierz przycisk Stwórz własny.

2. W otwartym oknie Ustawienia widoków wpisz nazwę dla widoku oraz zdecyduj, czy widok ma być dostępny tylko dla Ciebie, czy dla wszystkich użytkowników.

Następnie przeciągnij wybrane elementy do sekcji pod nazwą lub kliknij w prawy dolny róg pola, aby dodać je do widoku.

Dodany przez Ciebie widok znajdziesz na liście z widokami domyślnymi.

3. Wybierz Zarządzaj widokami, aby dodać kolejne widoki lub edytować, kopiować, bądź usunąć już istniejące.


Zapisywanie i usuwanie filtrów

Jeśli chcesz zapisać zestaw filtrów, aby móc go używać w przyszłości, wybierz opcję Zapisz filtry.

Zapisane filtry znajdziesz:

  • Na liście filtrów.

  • W sekcji po lewej stronie. Aby je usunąć, kliknij ikonę ustawień zapisanych filtrów.

Warto wiedzieć

  • Jeśli chcesz usunąć wszystkie wybrane filtry, wybierz opcję Wyczyść.

  • W sekcji po lewej stronie znajdują się domyślne filtry systemowe, dzięki którym możesz za pomocą jednego kliknięcia wyświetlić preferowane obiekty, np. należące do wybranej grupy lub segmentu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?