Wszystkie kolekcje
Statystyki
Statystyki aktywności
Statystyki aktywności
Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Statystyki aktywności pozwalają Ci śledzić konkretne działania wykonywane w Livespace CRM przez Twój zespół sprzedażowy. Dzięki nim dowiesz się, ile osób i firm zostało dodanych do kontaktów, jak również zdobędziesz informacje na temat zrealizowanych zadań i wysłanych e-maili do klientów.

Statystyki aktywności uwzględniają:

  • Kontakty — pokazują liczbę nowych osób i firm dodanych do Livespace.

  • Szanse sprzedaży — uwzględniają nowe, wygrane, przegrane i nieaktualne szanse sprzedaży.

  • Zadania planowane — zadania zaplanowane i wykonane będą pokazywane w aktywnościach. Użytkownicy mogą wybrać jakie okresy czasu będą wyświetlone (wykonane, obecne, przyszłe). Filtrując przez dany dzień, aktywności pokażą tylko wykonane zadania, nie wyświetlą nadchodzących czy czekających zadań. Zadania bez daty realizacji nie będą zliczane.

  • Zadania wykonane — zadania, dla których data oznaczenia zadania jako wykonane jest zgodna z ustalonym zakresem filtrów. W tym przypadku data dodania zadania również nie ma znaczenia.

  • Notatki — pokazują ile nowych notatek łącznie zostało dodanych na tablicach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni.

  • Wysłane wiadomości — liczba wiadomości e-mail wysłanych do kontaktów w Livespace (ta pozycja jest tworzona w oparciu o dane pochodzące z integracji z kontem pocztowym).

Warto wiedzieć

  • Pod każdą kategorią statystyk aktywności znajdują się dodatkowe opcje, takie jak opcja rozkładu w czasie, która wyświetla wykres, który pokazuje Ci, w których momentach dana aktywność była największa, a w których najmniejsza. Natomiast podział na osoby wyświetla wykres ukazujący, jaki procent aktywności został wykonany przez daną osobę. Opcja tabela wyświetla aktywności w widoku tabelarycznym.

  • Dzięki opcji pobierz XLS, możesz wyeksportować statystyki aktywności do arkusza XLS, który zostanie zapisany na twoim dysku.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?