Wszystkie kolekcje
Zarządzanie danymi
Historia zmian w kontaktach, szansach sprzedaży i zadaniach
Historia zmian w kontaktach, szansach sprzedaży i zadaniach
Martyna Chmielewska avatar
Napisane przez Martyna Chmielewska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Livespace CRM w pakiecie Automation lub wyższym, administrator konta ma wgląd do rejestru zmian dokonanych przez użytkowników w kontaktach, szansach sprzedaży i zadaniach. Historia zmian pozwala ustalić kto, kiedy i jakich zmian dokonał podczas pracy na firmach, osobach oraz szansach sprzedaży.

Aby przejść do historii zmian, wejdź w Ustawienia konta i zakładkę Historia Zmian.

Jako Administrator, masz dostęp do informacji o:

 • dacie wykonania czynności;

 • użytkowniku;

 • rodzaju obiektu – czy zmiana została wykonana na profilu osoby, firmy, czy szansy sprzedaży;

 • nazwie oraz linku do zmienionego obiektu;

 • rodzaju wykonanej operacji: dodaniu, edytowaniu, usunięciu kontaktu, anonimizacji danych;

 • wprowadzonej zmianie – nazwie pola, którego zawartość została zmieniona oraz treści przed i po zmianie.

Rodzaje wprowadzonych zmian dla kontaktów, jakie są widoczne w Historii zmian, to między innymi:

 • udostępnienie klientowi zgód marketingowych do edycji;

 • dodanie tagów do profilu kontaktu;

 • zmiana danych, na przykład numeru telefonu;

 • dodanie kontaktu do Grupy.

Dla szans sprzedaży odnotowywane są między innymi:

 • edycja źródła pozyskania szansy sprzedaży

 • dodanie lub usunięcie powiązań

 • zmiana daty finalizacji

 • zaznaczenie działań w procesie

 • zmiana procesu

 • edycja danych dotyczących produktów

A w przypadku zadań, masz dostęp do informacji o:

 • edycji priorytetu zadania;

 • dodaniu lub usunięciu uczestników w zadaniu oraz odpowiedzialnego;

 • zmianach dot. ustawienia przypomnień;

 • modyfikacji nazwy i typu (rodzaju zadania);

 • zmianach w datach startu zadania i jego zakończenia;

 • zmianie dot. prywatności zadania;

 • usunięciu zadania.

Historia zmian jest podsumowaniem działań użytkowników wykonanych na profilach kontaktów, szans sprzedaży i zadań. Pozwala managerom na lepsze zarządzanie zarówno zespołem, jak i danymi.

Zamieszczone filtry pozwalają na efektywną pracę z listą i szybkie znalezienie potrzebnych danych. Możliwe jest filtrowanie po: datach, danych użytkownika, obiektu oraz rodzaju operacji.

Warto wiedzieć: Można również filtrować po usuniętych użytkownikach.

W dowolnym momencie administrator może zapisać dane z Historii zmian do pliku Excel (.xls). Aby to zrobić wystarczy wybrać opcję Eksportuj listę.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?