Przestrzenie
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Przestrzenie w Livespace CRM odzwierciedlają nieformalną strukturę w firmie. Są to tak zwane przestrzenie robocze.

W tym artykule opisaliśmy:


Czym są przestrzenie?

Praca w sprzedaży nie ogranicza się bowiem tylko do zakładania nowych procesów sprzedaży i dodawania kontaktów. To także wymiana wiedzy na różne tematy z członkami zespołu i właśnie do tego celu służą Przestrzenie.

Przestrzenie możesz traktować jako obszary robocze do dyskusji na określone tematy w firmie, do gromadzenia i współdzielenia plików, czy też ogólnej: do zarządzania projektami.

Możesz mieć dowolną liczbę przestrzeni. Są też one dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy po wygraniu sprzedaży chcesz założyć projekt, który dotyczy realizacji danego zadania. Możesz kontynuować komunikację w obrębie samej sprzedaży, ale jeżeli chcesz, by na etapie posprzedażowym inne osoby miały dostęp do projektu, niekoniecznie jednak mając wgląd w szczegółowe ustalenia z okresu procesu sprzedażowego, załóż osobną przestrzeń dotyczącą danego projektu.

Przykłady wykorzystania przestrzeni

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych zastosowań przestrzeni w Livespace CRM:

  1. Techniki sprzedażowe – dzielenie się sprawdzonymi technikami sprzedaży, wymiana doświadczeń.

  2. Jak rozmawiać z klientem – miejsce, gdzie omawiane są najlepsze argumenty sprzedażowe.

  3. Szkolenia – użytkownicy zgłaszają szkolenia, na które warto się wybrać, a także pytają o opinię pozostałych członków firmy.

  4. Nowe usługi – pomysły na nowe usługi, które firma mogłaby świadczyć.

  5. Ciekawe artykuły – zbiór linków do artykułów, którymi współpracownicy mogą się dzielić.

  6. Projekty – konkretne projekty stworzone w oparciu o zakończone sprzedaże

Uruchomienie obsługi Przestrzeni w Livespace

Aby włączyć Przestrzenie w Livespace, przejdź do sekcji Ustawienia konta -> Integracje i Dodatki -> z listy wyświetlonych dodatków, odszukaj i naciśnijPrzestrzenie z logo Livespace. Włącz możliwość korzystania z przestrzeni za pomocą przycisku Włącz obsługę Przestrzeni.

Widoczność przestrzeni

W Livespace tak jak w przypadku kontaktów czy szans sprzedaży, istnieje możliwość zdefiniowania widoczności przestrzeni. Aby zdecydować o ustawieniu widoczności obiektów, należy przejść do Ustawień konta > Uprawnienia > Widoczność > Przestrzenie.

Dodawanie przestrzeni

Nową przestrzeń możesz dodać do CRM za pomocą przycisku szybkiego dodawania lub poprzez dodanie jej z listy w zakładce Przestrzenie.

Niezależnie od sposobu który wybierzesz, różnicę stanowią 2 pierwsze kroki:

  • W przypadku dodawania przestrzeni z listy :

  1. Przejdź do zakładki Przestrzenie.

2. Kliknij Dodaj przestrzeń po prawej stronie listy.

  • W przypadku szybkiego dodawania :

  1. Naciśnij na przycisk szybkiego dodawania.

2. Z menu wybierz Przestrzeń.

Kolejne kroki są już takie same w obu przypadkach:

3. Po otwarciu formularza dodawania przestrzeni, wpisz jej nazwę.

4. Jeśli wybierzesz przestrzeń niepubliczną lub ukrytą możesz dodać osoby, które będą mieć do niej dostęp.

5. Na koniec naciśnij na Dodaj lub Dodaj i utwórz kolejną, by po zapisaniu przestrzeni zacząć tworzyć nową.

Import przestrzeni

Jeżeli chcesz dodać jednocześnie kilka przestrzeni z pliku xls, csv lub ods, skorzystaj z opcji Importuj przestrzenie w zakładce Przestrzenie, albo z funkcji Import w Ustawieniach konta. Oprócz nazw poszczególnych przestrzeni zaimportujesz także inne kluczowe informacje, takie jak grupy, tagi, ustawienia widoczności przestrzeni oraz dowolne wcześniej zdefiniowane pola dodatkowe.

Pamiętaj, że pola dodatkowe do przestrzeni zdefiniujesz w zakładce Ustawienia konta > Formularze > Pola dodatkowe > Przestrzenie.

Grupowanie przestrzeni

Możesz grupować przestrzenie według własnych kryteriów. Grupy zdefiniujesz w zakładce Przestrzenie, naciskając na znaczek koła zębatego w sekcji Grupy.

Przypisać przestrzeń do grupy możesz podczas dodawania/edytowania przestrzeni. Jeżeli zaś chcesz dodać do grupy kilka przestrzeni jednocześnie, warto skorzystać z opcji Operacje na liście, zaznaczając przestrzenie do dodania na liście w zakładce Przestrzenie i wybierając opcję Dodaj do grupy.

Przestrzenie w Statystykach

Istnieje również możliwość sprawdzenia, ile przestrzeni zostało stworzonych w wybranym przez nas okresie.

W tym celu wchodzimy w Statystyki > aktywności i wybieramy przedział czasowy z rozwijanej listy:

Przestrzenie w Statystykach

Następnie wystarczy zjechać w dół strony, aby zobaczyć, ile przestrzeni zostało stworzonych:

Przestrzenie w Statystykach

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?