Statystyki kontaktów służą do oceny sytuacji związanej z dodanymi w Livespace CRM osobami i firmami. Dzięki nim szybko dowiesz się, z jakiego źródła pochodzą Twoje kontakty, do jakich grup należą oraz ile kontaktów jest pod opieką danego handlowca w Twojej firmie.

W tym artykule opisaliśmy:


Przeglądanie statystyk kontaktów

By zobaczyć statystyki kontaktów w Livespace CRM::

  1. Przejdź do zakładki Statystyki-> Kontakty.

W zakładce znajdziesz trzy podstawowe metody podziału otwartych sprzedaży, uwzględniające kategorie:

  • Źródło – rozkład wszystkich źródeł pozyskania Twoich kontaktów.

  • Grupa – zestawienie grup, do których należą kontakty.

  • Opiekun – obraz tego, jak rozkładają się kontakty na poszczególnych członków zespołu.

Widoki możesz zmienić naciskając na nagłówki nad wykresem.

Poniżej wykresu znajdują się podsumowania.

Filtrowanie statystyk kontaktów w CRM

Dane na wykresie możesz błyskawicznie zawęzić, wskazując, kogo mają dotyczyć, do jakiego czasu się odnosić, wybrać źródło pozyskania czy grupę. Masz również możliwość zawężenia danych o zapisane filtry list.

Domyślnie statystyki kontaktów dotyczą całej firmy i prezentują wszystkie dane, od początku korzystania z Livespace. Możesz łatwo zawęzić statystyki do określonego zespołu lub osoby, a także do określonego czasu, w jakim zostały utworzone kontakty.

Prezentacja danych w formie tabeli

Jeżeli interesuje Cię precyzyjne zestawienie danych, skorzystaj z widoku tabeli. Widok możesz zmienić klikając ikonę tabeli, w prawym górnym rogu.

statystyki-w-crm-widok-tabeli


Widok w formie tabeli pozwoli Ci szczegółowo zapoznać się z wartościami prezentowanymi na wykresie. Możesz na tym widoku filtrować dane w sposób analogiczny jak w widoku wykresu.

Dodatkowo z poziom statystyk w ujęciu tabeli możesz zapisać odpowiednio przefiltrowane dane do pliku Excel, naciskając na link "pobierz XLS".

Warto wiedzieć:

  • Dostęp do statystyk innych osób zależy od poziomu Twoich uprawnień. Jeżeli nie masz uprawnień managera lub administratora, zobaczysz jedynie statystyki Twoich kontaktów.

  • Jeżeli nie widzisz danych na wykresie, upewnij się, czy masz w systemie elementy, które mogłyby być wyświetlone na wykresie (na przykład grupy kontaktów).

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?