Wszystkie kolekcje
Poczta e-mail
Zarządzanie szablonami e-mail
Zarządzanie szablonami e-mail
Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Szablony e-mail w Livespace CRM pozwalają na zautomatyzowane tworzenie wiadomości e-mail o powtarzalnej zawartości. Są one zwłaszcza przydatne, jeśli często wysyłasz wiadomości o tej samej treści.

W tym artykule opisaliśmy:


Dodawanie szablonu wiadomości

Jeżeli często wysyłasz wiadomości o tej samej treści, skorzystaj z szablonów. Aby dodać nowy szablon:

 1. Przejdź do Wyślij e-mail i uzupełnij tytuł oraz treść wiadomości.

 2. Wybierz opcję Szablony > Zapisz

3. Wybierz odpowiednią widoczność szablonu:

 • prywatne - oznacza, że możliwości wglądu oraz modyfikacji posiada jedynie jego autor

 • wspólne - wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby szablonem, poza autorem, mogli zarządzać także managerowie oraz administratorzy.

Nazwa szablonu domyślnie jest taka sama, jak tytuł wiadomości, ale możesz stosować dowolne nazwy. Są one niezależne od tytułów.

W przypadku szablonów wykorzystywanych podczas wysyłania wiadomości e-mail, istnieje także możliwość wykorzystania zapisanych wcześniej w polach dodatkowych zmiennych.

Dzięki tej funkcji możliwe jest odmienienie imienia, nazwiska czy nazwy firmy.

W pakiecie Automation lub wyższym masz możliwość skorzystania z domyślnej zmiennej Imię (wołacz), dzięki której imię klienta zostanie automatycznie odmienione.

Istnieje możliwość uporządkowania i pogrupowania szablonów, poprzez dodanie odpowiednich kategorii. Aby stworzyć nową kategorię przejdź do Szablony > Przeglądaj > Dodaj nową

Aktualizacja szablonu

Aby poprawić zapisany szablon:

 1. Otwórz szablon, który chcesz poprawić, wybierając go z listy w menu Szablony.

 2. Wprowadź konieczne poprawki.

 3. Wybierz z menu opcję Szablony > Zapisz.

 4. Wybierz Nadpisz istniejący i wskaż, który szablon chcesz zastąpić.

Wskazówka: Możesz skorzystać z wcześniej przygotowanego szablonu e-mail, w tym celu przejdź do Szablony > Przeglądaj, a następnie wybierz odpowiedni szablon.

Testowanie szablonu wiadomości e-mail

Aby przetestować szablon, przejdź do Szablony > Przeglądaj i przy wiadomości, którą chcesz sprawdzić, wybierz opcję Edytuj:

Poniżej treści wiadomości znajduje się opcja Wyślij testowo.

Pojawi się okno, w którym należy wpisać adresy maili użytkowników, do których chcesz wysłać testową wysyłkę. Po wypełnieniu wybierz opcję Wyślij.

Zarządzanie szablonem wiadomości e-mail

Aby zarządzać szablonem, przejdź do Szablony > Przeglądaj, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Statystyki szablonu wiadomości

Obok nazwy danego szablonu znajdziesz statystyki dotyczące wiadomości e-mail, dzięki którym dowiesz się:

 • ile razy dany szablon został użyty,

 • ile % odbiorców odczytało wiadomość,

 • ile % odbiorców otworzyło przesłany w szablonie link,

 • na ile % wiadomości otrzymałeś odpowiedź.

Szablony w sekwencji e-mail

W Livespace, w pakiecie Automation i wyższym, istnieje możliwość zaplanowania całej sekwencji automatycznych wiadomości e-mail do klientów. Przy planowaniu sekwencji e-mail również można skorzystać z opcji szablonów.

Więcej na temat automatyzacji znajdziesz w artykule Automatyzacja

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?