Opiekun obiektów

Opiekun to wybrany użytkownik odpowiadający za dany kontakt lub szansę sprzedaży. Dowiedz się, jak wykorzystać tę funkcję w Twojej firmie.

Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Livespace domyślnie każdy kontakt i szansa sprzedaży posiadają opiekuna. Natomiast w niektórych firmach, model pracy z klientami przewiduje, że istnieją kontakty bez określonego opiekuna - czyli takie, które mogą zostać podjęte przez dowolną osobę. Tę sytuację również uwzględniliśmy w Livespace, dzięki czemu możesz nie tylko zmieniać opiekuna, ale także całkowicie zaniechać jego przypisanie.

W tym artykule opisaliśmy:


Zmiana opiekuna pojedynczego obiektu

Domyślnie opiekunem kontaktu i szansy sprzedaży jest użytkownik, który je dodał. Jeśli chcesz zmienić opiekuna:

1. Przejdź na dany profil i naciśnij link Edytuj.

2. W formularzu edycji wybierz użytkownika, który zostanie nowym opiekunem obiektu.


Zmiana opiekuna wielu obiektów jednocześnie

Jeśli chcesz zmienić opiekuna dla wielu kontaktów lub szans sprzedaży jednocześnie, skorzystaj z opcji Operacje na liście.


Opcja braku opiekuna

Jak już wiesz, domyślnie każdy obiekt w Livespace ma opiekuna. Jeżeli potrzebujesz wykorzystać w pracy kontakty lub szanse sprzedaży bez określonego opiekuna:

1. Przejdź do Ustawienia konta > Uprawnienia > Dostępy > Opiekun > Akcje > Edytuj.

2. W sekcji, dla której chcesz zezwolić na brak określonego opiekuna, odznacz opcję Wymaganie użycia roli - checkbox powinien być pusty.

Jeśli dodając obiekt, który wymaga opiekuna, zapomnisz go przypisać, otrzymasz odpowiedni komunikat.


Automatyczne usuwanie nieaktywnych opiekunów

Możesz również określić, po jakim czasie braku aktywności w obiekcie, opiekun ma być automatycznie usunięty. Dotychczasowy opiekun otrzyma powiadomienie o zmianie. By ustawić automatyczne usuwanie nieaktywnych opiekunów:

1. Przejdź do Ustawienia konta > Uprawnienia > Dostępy > Opiekun > Akcje > Edytuj.

2. W sekcji Automatyczna zmiana opiekuna ustaw opcje Automatycznie usuń opiekuna po wyznaczonym przez Ciebie terminie.

Funkcja ta może być bardzo przydatna, gdy planujesz udostępnić możliwość przejmowania przez inną osobę nieaktywnych – zaniedbanych bądź zapomnianych – kontaktów i szans sprzedaży. Daje Ci ona pewność, że takie elementy nie zostaną pozostawione samym sobie, co może prowadzić do zaniechania ważnych działań, a nawet zrazić do Ciebie klientów.


Wyszukiwanie obiektów bez opiekuna

Kontakty i szanse sprzedaży bez opiekuna możesz odszukać na liście, korzystając z filtra Opiekun, wybierając wartość Brak użytkownika.


Kontakty i szanse sprzedaży usuniętego użytkownika

Żeby uwzględnić na listach lub statystykach obiekty, których opiekunem jest użytkownik już usunięty z Livespace, możesz włączyć widoczność tych danych w ustawieniach Livespace. Aby to zrobić:

1. Przejdź do Ustawienia konta > Użytkownicy > Użytkownicy.

2. Po usunięciu użytkownika, na dole strony pojawi się opcja Pokazuj usuniętych użytkowników w filtrach na listach. Zaznacz ją, aby szanse sprzedaży i kontakty, których właścicielem był usunięty z Livespace użytkownik, będą widoczne na listach oraz w statystykach.


Uprawnienia do zmiany opiekuna

W Livespace, domyślnie każdy użytkownik może zmienić opiekuna szans sprzedaży lub kontaktów. Aby zmienić dostępność tej możliwości:

1. Przejdź do Ustawienia konta > Uprawnienia > Dostępy > Opiekun > Akcje > Edytuj.

2. W sekcji Ustawienia zaawansowane wybierz role, które będą uprawnione do zmiany opiekuna w obiektach.


Dowiedz się więcej

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?