Wszystkie kolekcje
Import/Eksport
Importowanie powiązań
Importowanie powiązań
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Livespace masz możliwość tworzenia powiązań między istniejącymi obiektami, co pozwala na odzwierciedlenie dowolnych relacji pomiędzy klientami, partnerami i dostawcami lub projektami.

Dzięki tej funkcji masz możliwość zaimportowania całej bazy kontaktów wraz ze wskazaniem obiektu, do którego jest powiązania w Livespace, bez konieczności ręcznej edycji.

W tym artykule opisaliśmy:


Jakie są dostępne powiązania?

Dostepne powiazania

Jak dokonać importu powiązań?

Importować można:

  • Osoby i firmy

  • Firmy

  • Szanse sprzedaży

  • Produkty

  • Pojazdy/Przestrzenie

Aby skutecznie przeprowadzić taki import, należy przygotować plik rozszerzony o kolumnę z informacją o powiązaniu. Jeżeli chcesz zaimportować więcej niż jedno powiązanie, każde powinno znajdować się w oddzielnej kolumnie.

Przykładowo, Twój plik mógłby wyglądać tak:

Przykladowy plik do importu

Nazwa kolumny to nazwa powiązania, jaka została utworzona w aplikacji.

Ważne: import powiązań dotyczy tylko tych powiązań, które już istnieją w Livespace. Sam import nie tworzy nowego powiązania.

Przykład:

  • Szansa sprzedaży > Firma

  • Szansa sprzedaży > Osoba

Dodatkowo istnieje możliwość pobrania przykładowego pliku z Livespace. Wystarczy w Ustawieniach konta, wejść w zakładkę Import i eksport, a następnie Zaimportuj nowy plik...

importowanie pliku

...i wybrać opcję pobierz przykładowy plik:

przykladowy plik

Uwaga!

  1. Podczas importu widzimy opcję powiązania w kolumnie odpowiadającej danym w Livespace CRM – danym, które importujemy.

import

2. Jeżeli powiązań jest kilka – pojawią się na rozwijanej liście, na której zobaczymy wszystkie powiązania, jakie utworzyliśmy w aplikacji.

Rezultat po imporcie

Po zaimportowaniu pliku powinniśmy widzieć działające powiązania w systemie:

Import powiazan

Zobacz także:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?