Wszystkie kolekcje
Zarządzanie danymi
Konfiguracja i wykorzystanie powiązań w Livespace CRM
Konfiguracja i wykorzystanie powiązań w Livespace CRM

Powiązania pozwalają na odzwierciedlenie w CRM rozmaitych relacji pomiędzy klientami, partnerami i dostawcami.

Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule opisaliśmy:


Przykłady powiązań

Powiązaniami w Livespace mogą być:

 • Relacje pomiędzy firmami:

  • Oddział — Centrala

  • Konkurenci

  • Partnerzy

 • Relacje pomiędzy projektem i firmą:

  • Projekt — Podwykonawca

  • Projekt — Klient

 • Relacje pomiędzy szansą sprzedaży i przestrzenią/projektem:

  • Sprzedaż — Projekt realizacji ustaleń

 • Relacje pomiędzy byłym pracownikiem i poprzednią firmą:

  • Były pracownik — Poprzednia firma

Aktywowanie obsługi powiązań w CRM

Aby móc skorzystać z powiązań należy włączyć je w ustawieniach.

W tym celu:

 1. Przejdź do Ustawień konta a następnie wybierz Powiązania z menu po lewej stronie.

 2. Włącz opcję Pozwól na dodawanie powiązań na profilach kontaktów, sprzedaży itd.

Dodawanie nowego powiązania na profilu

Dodanie nowego powiązania polega na wybraniu typu relacji oraz wskazaniu drugiej strony powiązania.

Aby dodać powiązanie:

 1. Wejdź na wybrany profil kontaktu, szansy sprzedaży lub przestrzeni, na którym chcesz dodać powiązanie.

 2. W kolumnie po prawej stronie profilu znajdziesz obszar powiązań. W celu dodania nowego powiązania, naciśnij na Dodaj.

 3. Otworzy się okno dodawania powiązania.

 4. Z listy wybierz odpowiednie powiązanie.

 5. Przy tworzeniu powiązania musisz wskazać drugą jego stronę. Wystarczy, że wpiszesz kilka pierwszych liter nazwy, by zobaczyć podpowiedzi.

 6. Następnie naciśnij na Dodaj, by zapisać powiązanie na profilu.

 7. Powiązanie będzie od tej pory widoczne w kolumnie po prawej stronie profilu.

Widoczność powiązań na profilach

Po aktywowaniu powiązań w Ustawieniach konta, zobaczysz na profilach kontaktów, sprzedaży i przestrzeni listę powiązań, która znajduje się w kolumnie po prawej stronie:

Po najechaniu kursorem myszy na powiązanie zobaczysz szczegóły drugiego z elementów relacji:

Modyfikacja typów powiązań w CRM

Typy dostępnych powiązań może zdefiniować administrator w ustawieniach. Domyślnie jest dostępnych kilka przykładowych powiązań, na przykład Centrala — Oddział czy Centrala — Konkurenci.

Poza domyślnymi typami relacji w Livespace można też skonfigurować własne powiązania.

Aby to zrobić:

 1. Przejdź do Ustawień konta a następnie wybierz Powiązania z menu po lewej stronie.

 2. Naciśnij na Dodaj powiązanie.

 3. W oknie, które się wyświetli, wskaż, jakie typy elementów będą łączone przez powiązanie (na przykład: sprzedaże z przestrzeniami). Wpisz także etykiety, którymi chcesz opisać obie strony relacji (na przykład Centrala i Oddział lub Sprzedaż i Projekt).

 4. Naciśnij na Dodaj.

 5. Od tej pory możesz wybrać nowy typ powiązania na profilach kontaktów, sprzedaży i przestrzeni.

Opcjonalnie możesz włączyć możliwość ustawiania powiązań bezpośrednio w formularzu. Wybierz wówczas (dodając nowy typ powiązania), w jakiej sekcji formularza powiązanie ma być widoczne:

Dla powyższego przykładu w formularzu firmy pojawi się nowe pole, w którym będziemy mogli wybrać drugą stronę powiązania – korzystając z listy podpowiedzi widocznej po wpisaniu kilku liter nazwy:

Warto wiedzieć:

Powiązania dają niezwykle szerokie możliwości zarządzania relacjami. Ciekawym przykładem jest tu wykorzystanie ich do budowania połączenia pomiędzy sprzedażą a przestrzenią. W ten sposób jesteś w stanie wygodnie odzwierciedlić sytuację, w której zakończona lub bliska zakończenia sprzedaż staje się projektem, który trzeba zrealizować. Nie chcesz trzymać w przestrzeni dotyczącej projektów wszystkich informacji na temat procesu sprzedaży, kwot i negocjacji, a także nie chcesz, aby te same osoby miały dostęp do tych danych. Tworzysz więc osobną przestrzeń o nazwie np. Projekt ABC, ale jednocześnie zachowujesz powiązanie tego projektu ze sprzedażą, dzięki czemu możesz łatwo wrócić do historii wcześniejszych ustaleń.

Zobacz także:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?