Wszystkie kolekcje
Produkty
Wartość prognozowana i zrealizowana
Wartość prognozowana i zrealizowana
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Livespace możesz dodawać prognozowane i realizowane wartości produktów, co umożliwi Ci rozróżnienie sprzedaży zaplanowanej od faktycznie zrealizowanej.

W tym artykule opisaliśmy:


Włączanie wartości prognozowanych i zrealizowanych produktów

Aby włączyć obsługę wartości prognozowanych i zrealizowanych:

 1. Posiadając uprawnienia administratora, przejdź do Ustawień konta-> Szanse sprzedaży.

 2. W pierwszej zakładce "Ogólne" w obszarze "Ustawienia produktów", włącz opcję wartości prognozowanej i zrealizowanej.

  Opcja prognozy i realizacji w CRM

Dodawanie produktu z wartością zrealizowaną lub prognozowaną

Po włączeniu obsługi wartości zrealizowanej i prognozowanej możesz dodawać produkty z wybranym typem wartości (szczegółowo dodawanie produktów omówiliśmy w tym artykule).

 1. Naciśnij na Dodaj produkty w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.

  Nacisnij Przycisk Dodaj produkty w CRM
 2. Wybierz produkt z listy, wpisz pozostałe parametry oraz określ, czy dodawana wartość produktu jest wartością prognozowaną, czy zrealizowaną.

  Prognoza realizacja produkt w CRM
 3. Produkt razem z odpowiednią wartością zostanie dodany do obszaru Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.

  Obszar Produkty realizacja i prognoza w CRM

Dodawanie wartości zrealizowanej do wartości prognozowanej produktu

Jeśli masz szansę sprzedaży, która zawiera produkt wraz z wartością prognozowaną, możesz dodać do niej wartości zrealizowaną, jeśli wartość zrealizowana różni się od prognozowanej lub po prostu dla przejrzystości, by mieć pewność, że produkt został rzeczywiście sprzedany.

W celu zmiany wartości prognozowanej na zrealizowaną:

 1. Wybierz Pokaż szczegóły z obszaru Produkty

  Pokaz szczegoly marza w CRM
 2. Następnie, naciskając na strzałkę po prawej stronie, rozwiń menu i wybierz opcję Oznacz jako zrealizowane.

  Oznacz jako zrealizowane w CRM
 3. Potwierdź oznaczenie wartości jako zrealizowanej.

  Czy chcesz oznaczyc wplyw w CRM
 4. Wartość zostanie powielona i oznaczona jako zrealizowana. Od tej chwili będziesz widzieć obie wartości – zrealizowaną i prognozowaną – na profilu tej szansy sprzedaży.

  Szczegoly prognoza i realizacja w CRM

Jeśli wartość realizowana różni się od prognozowanej, także możesz ją dodać:

 1. Na profilu szansy sprzedaży, naciśnij na Dodaj w obszarze Produkty, gdzie został dodany już produkt z wartością prognozowaną.

  Dodaj wartosc zrealizowana w CRM
 2. Wybierz z listy taki sam produkt, ale pamiętaj o zaznaczeniu pola Realizacja oraz o wpisaniu rzeczywistej (zrealizowanej) wartości.

  Realizacja dodawanie w CRM
 3. Po ustawieniu właściwości produktu naciśnij na Dodaj.

  Przycisk dodawania produktu w CRM
 4. Wartość zrealizowana pojawi się przy danym produkcie obok prognozowanej. Pamiętaj, że możesz edytować i usuwać wartości, naciskając na opcję Pokaż szczegóły.

  Prognoza i realizacja w Produkty w CRM
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?