Wszystkie kolekcje
Produkty
Dodawanie i edycja produktów
Dodawanie i edycja produktów
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Produkty można dodać na różnym etapie szansy sprzedaży. Jest to możliwe nie tylko podczas zakładania nowej szansy sprzedaży, ale również podczas edycji już istniejących.

W tym artykule znajdziesz instrukcje dotyczące:


Dodawanie produktu do istniejącej szansy sprzedaży

Aby dodać produkt do istniejącej szansy sprzedaży:

 1. Otwórz profil szansy sprzedaży, do której chcesz dodać produkt.

  Przechodzenie na profil szansy w CRM
 2. Jeżeli w trakcie dodawania szansy sprzedaży nie zostały dodane do niej żadne produkty, okienko Produkty po prawej stronie będzie puste.

  Puste okno produkty w CRM

 3. Aby dodać pierwszy produkt, wybierz opcję Dodaj produkty.

  Nacisnij Przycisk Dodaj produkty w CRM

 4. Wybierz produkt z listy wyszukując go w polu Wpisz nazwę produktu, po czym ustal jego cenę (jeśli administrator ustawił ceny domyślne, to pole Cena będzie już wypełnione).

  Wybierz jeden produkt z listy w CRM
 5. Możesz dodać kolejny produkt w następnym polu, gdzie widnieje Wpisz nazwę produktu.

  Kolejny produkt w CRM

 6. Jeżeli włączyłeś obsługę ilości produktów (jak to zrobić możesz sprawdzić tutaj), to na tym etapie możesz również dodać liczbę sztuk produktów.

  Ilość w formularzu szansy w CRM
 7. Na koniec naciśnij na Dodaj, aby zapisać nowy produkt lub produkty wraz z wartością.

  Przycisk Dodaj produkt w CRM

 8. Produkty, jeżeli wprowadzono to ich sztuki oraz ich wartości pojawią się w obszarze produktów po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.

Produkty na profilu szansy w CRM

Dodawanie produktu do nowej szansy sprzedaży

Produkty możesz dodawać w trakcie tworzenia szansy sprzedaży. Aby to zrobić:

 1. Wyszukaj produkt w obszarze Produkty w otwartym formularzu dodawania nowej szansy sprzedaży (dodawanie szansy sprzedaży omówiliśmy w artykule Dodawanie szansy sprzedaży.

  Produkt w formularzu szansy w CRM

 2. Zostanie dodany produkt, do którego możesz dopisać cenę. Jeśli cena została wcześniej ustalona przez administratora, zostanie ona automatycznie uzupełniona. Na tym etapie możesz również edytować liczbę sztuk produktów (o ile została włączona)

  Dodany produkt w formularzu w CRM
 3. Możesz dodać szansę sprzedaży z jednym produktem, naciskając na Dodaj lub dodać kolejny produkt w następnym polu, gdzie widnieje Wpisz nazwę produktu.

  Kolejny produkt w formularzu w CRM
 4. Naciśnij na Dodaj, by zapisać nową szansę sprzedaży wraz z dodanym produktem lub produktami.

  Dodaj produkty z formularza szansy w CRM

 5. Szansa sprzedaży zostanie dodana razem z produktami oraz ich wartościami widocznymi w obszarze produktów po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.

  Produkty dodane z formularza w CRM

Warto wiedzieć:
Możesz zablokować edycję ceny przez handlowca (przeczytasz o tym tutaj). Dodatkowo warto rozważyć włączenie obsługi marży i rabatów. Dokładne instrukcje znajdziesz tutaj.

Edycja i usuwanie produktu na profilu szansy sprzedaży

Aby edytować produkty i ich parametry lub też usunąć całkowicie produkt z profilu konkretnej szansy sprzedaży:

 1. Naciśnij na Pokaż szczegóły w obszarze Produkty znajdującym się po prawej stronie profilu szansy sprzedaży:

  Pokaz szczegóły produktów w CRM

 2. Naciśnij na strzałkę rozwijającą menu.

  Przycisk menu edycja produktu w CRM
 3. Wybierz opcję Edytuj, jeśli chcesz zmienić parametry produktu lub Usuń, jeżeli produkt ma być zupełnie usunięty z profilu szansy sprzedaży.

  Przycisk edytuj w menu edycja produktu w CRM
 4. Dokonaj odpowiednich zmian.

  Edycja-produktow-w-CRM
 5. Na koniec naciśnij na Zapisz, by zachować zmiany.

  Przycisk Zapisz w LiveSpace CRM
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?