Wszystkie kolekcje
Szanse sprzedaży
Dodawanie wskazówek do procesu sprzedaży
Dodawanie wskazówek do procesu sprzedaży

Podpowiedzi Livespace (wskazówki) pozwalają dodać informacje pomocnicze wewnątrz procesów sprzedaży.

Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano wczoraj

Ta funkcja umożliwia dodanie treściwych opisów do etapów oraz działań wybranego procesu. Dzięki czemu:

 • handlowcy mają dostęp do niezbędnych instrukcji i wiedzy potrzebnej do pomyślnego wykonania działań w procesie,

 • menedżerowie mogą zautomatyzować proces wdrożenia nowych sprzedawców, dopilnować, że instrukcje są przekazane każdemu w ujednolicony sposób i mieć pewność, że handlowcy konsekwentnie trzymają się ustalonego procesu,

 • zespół ma poczucie nieustannego wsparcia, a menedżerowie mogę zapewnić jakość w procesie, niezależnie od lokalizacji sprzedawców oraz podczas pracy zdalnej.

Z tego artykułu dowiesz się:


Czym są wskazówki

Jak wspominaliśmy powyżej, wskazówki w Livespace to funkcja dodawania opisów do etapów i działań sprzedaży.

Widoczność wskazówek

Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników we wszystkich pakietach. Jest również dostępna dla użytkowników testujących Livespace w ramach darmowych, 14-dniowych testów.

 • Nowi użytkownicy

  • Chcemy, by nasi użytkownicy jak najszybciej i najsprawniej mogli zamknąć sprzedaż z pozytywnym wynikiem. Dlatego wszyscy nowi użytkownicy, rejestrujący konto jak i zaproszeni współpracownicy, dostaną pigułkę wiedzy Livespace. Zobaczą nasze sprawdzone podpowiedzi, które bazują na latach naszych doświadczeń w sprzedaży, jako część naszego domyślnego procesu sprzedaży.

 • Aktualni użytkownicy

  • Aktualni użytkownicy z uprawnieniami Administratora mają możliwość dodawania opisów w konfiguratorze procesu. Domyślnie pola na wskazówki będą puste i aby pojawiły się użytkownikom, należy uzupełnić je własnymi treściami.

  • Użytkownicy z uprawnieniami standardowymi zobaczą wskazówki w ich szansach sprzedaży tylko pod warunkiem, że Administrator doda treści w konfiguratorze. W przypadku, gdy te pola są puste, ikona sygnalizująca podpowiedź przy etapach i krokach w szansie jest ukryta.


Dodawanie wskazówki w formie tekstowej

Wskazówki są dodawane z poziomu Konfiguratora szansy sprzedaży:

1. Po zalogowaniu, otwórz Ustawienia konta, które znajdują się pod ikoną koła zębatego w górnym prawym rogu.

2. W menu ustawień konta, przejdź do Szans sprzedaży > Procesy.

3. Wybierz proces, do którego chcesz dodać wskazówki.

4. Wskazówki możemy dodać zarówno do etapów, jak i do poszczególnych działań, używając przycisku Dodaj wskazówkę.

Aby dodać podpowiedź do etapu, w sekcji z etapami procesu sprzedaży wybierz opcję Dodaj wskazówkę pod nazwą etapu.

Po kliknięciu, rozwinie się pole, gdzie możesz dodać treść do danej wskazówki.

5. Aby dodać podpowiedź do poszczególnych działań procesu sprzedaży, wybierz opcję Dodaj wskazówkę.

Kontynuuj w ten sposób, aż uzupełnisz wszystkie niezbędne wskazówki.

6. Gdy skończysz edycję wszystkich wskazówek, zapisz wprowadzone opisy z poziomu konfiguratora procesu sprzedaży, tak samo jak przy normalnej edycji procesu.


Dostępne formaty wskazówek

Treść wskazówek możesz dodać w różnych formatach:

 • tekst

 • załączniki w formie PDF czy DOC

 • wideo

 • link

 • grafika

To pole pozwala na formatowanie treści w ten sam sposób, co np. w szablonach maili lub zadań w Livespace. Ponadto treść można dostosować wizualnie poprzez:

 • Pogrubienie

 • Kursywę

 • Podkreślenie

Można też wypunktować i wylistować numerycznie. Co więcej, możliwe jest również dodanie emotikonki:

 • 🎯

 • 😊

 • itd.

Ważne jest to, że pierwsze dwa zdania będą widoczne jako podgląd wskazówki w widoku szansy.

Warto wiedzieć

Nie ma ograniczenia liczby znaków w polu tekstowym.

Do wskazówki można również dodawać linki. Mogą się one odnosić np. do różnych dokumentów na Google Docs, do stron firmowych czy folderów cloudowych z plikami.

Aby wstawić link, w polu opisu wybierz symbol Odnośnika.

Pojawi się pop-up, w którym możesz:

 • dodać tekst do wyświetlenia

 • dodać link

 • zaznaczyć, czy ma się otworzyć w nowym oknie, czy nie

Na koniec, pamiętaj, aby kliknąć na Wstaw odnośnik. Jeżeli nie nadasz własnej nazwy, to link się wyświetli jako adres url.


Jak wgrać wskazówki w formie wideo

W procesie sprzedaży możesz z łatwością dodać film z platformy YouTube lub Vimeo. Aby to zrobić:

 • Wybierz interesujący Cię link do nagrania.

 • W konfiguratorze procesu sprzedaży wybierz przycisk Dodaj wskazówkę, następnie Wstaw wideo:

 • Po naciśnięciu przycisku Enter możesz dodać kolejne wskazówki w formie tekstu:

 • Niepoprawnie dodane nagranie możesz usunąć z pomocą przycisku Backspace.

Po zapisaniu wprowadzonych zmian w konfiguratorze procesu, wskazówka jest widoczna pod ikoną żarówki:

Tym sposobem możesz kontynuować i dodawać wideo do wskazówki dla każdego etapu i działania.


Gdzie są wyświetlane Podpowiedzi Livespace?

Z perspektywy handlowca, Podpowiedzi Livespace są widoczne na widoku szansy sprzedaży. Po prawej stronie sprzedawca widzi proces ze wszystkimi etapami i działaniami. Jeżeli wskazówka jest dodana, przy nazwie etapu lub kroku pojawia się ikonka w kształcie żarówki.

Po najechaniu kursorem na nazwę kroku lub etapu, pojawi się skrócony opis. Aby zobaczyć pełen opis, należy skorzystać z opcji Przeczytaj całość.

Po naciśnięciu pojawia się okno z podpowiedzią.


Dowiedz się więcej

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?