Wszystkie kolekcje
Szanse sprzedaży
Praca z procesem sprzedaży
Praca z procesem sprzedaży
Na czym polega praca z procesem sprzedaży w Livespace i jak go konfigurować?
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Otwarcie szansy sprzedaży w Livespace oznacza otwarcie procesu sprzedażowego. Jest on widoczny po prawej stronie na profilu szansy sprzedaży. W tym artykule opisaliśmy:


Czym jest proces sprzedaży w Livespace?

Proces sprzedaży to najważniejszy element Livespace, który pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników sprzedażowych oraz określanie prawdopodobieństwa wygrania szansy sprzedaży. Określa on czynności, które powinny być wykonane w ramach działań sprzedażowych. Stanowi także listę kontrolną, dzięki której możemy precyzyjnie ustalić poziom zaawansowania w procesie sprzedaży.

Każda czynność wykonana w ramach procesu sprzedaży zwiększa prawdopodobieństwo jego zakończenia. Jeżeli przegrasz szansę sprzedaży na danym etapie procesu, Livespace będzie wiedział, do którego etapu udało Ci się ją doprowadzić. Ma to bardzo duże znaczenie z perspektywy analizowania skuteczności działania i będzie widoczne w Statystykach. Dzięki temu będziesz wiedzieć, na którym etapie najczęściej tracisz potencjalnych klientów, a co za tym idzie – co warto poprawić w procesie sprzedaży.

Wpływ poszczególnych działań na szanse wygrania wynika ze sposoby skonfigurowania procesu sprzedaży – tzn. określenia, które czynności są ważniejsze, a które mniej ważne z perspektywy wygrywania szans sprzedaży. Livespace proponuje domyślny proces sprzedaży w chwili założenia konta, ale możesz go swobodnie modyfikować jako administrator w Konfiguratorze etapów sprzedaży w Ustawieniach konta (zakładka Szanse sprzedaży).

Konfigurator procesu sprzedaży

W pierwszej sekcji konfiguratora wprowadzasz nazwę procesu, możesz wybrać szablony zadań posprzedażowych (opisaliśmy je w osobnym artykule tutaj) oraz włączyć wymagalność dodawania produktów do szansy sprzedaży. Przy włączeniu tej opcji nie będzie możliwa zmiana statusu szansy na Wygrana, jeśli nie będzie do niej dodanego produktu. Wymagalność można wyłączyć w każdym momencie poprzez edycję procesu.

W Livespace proces sprzedaży dzieli się na dwa elementy: etapy oraz działania.

Dzięki etapom masz wgląd w postęp danego procesu sprzedażowego. Działania z kolei, informują Cię o tym, jakie czynności należy wykonać dla danej szansy sprzedaży na określonym etapie.

W Livespace możesz w łatwy sposób dostosować proces sprzedaży do Twoich potrzeb. Żeby to zrobić:

 1. Przejdź na do Ustawień konta, z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży, przejdź do zakładki Procesy, a następnie kliknij Edytuj.

 2. Zadecyduj z jakich etapów będzie się składał Twój proces. W tym miejscu możesz:

  • zdefiniować nazwę każdego etapu,

  • dodać opis etapu,

  • zmienić kolejność, przeciągając w odpowiednie miejsce,

  • dodać nowy, klikając Dodaj etap,

  • usunąć, klikając krzyżyk w prawym górnym rogu obszaru etapu.

 3. Zdecyduj jakie działania będą do wykonania w każdym etapie. Podobnie jak w przypadku etapów, możesz:

  • zdefiniować nazwę każdego działania,

  • dodać opis działania,

  • zmienić kolejność, przeciągając w odpowiednie miejsce,

  • dodać nowy, klikając Dodaj działanie,

  • usunąć, klikając krzyżyk w prawym górnym rogu obszaru działania.

 4. Każdemu działaniu przydziel wagi, które mówią o tym, jak wykonanie danego działania przybliża Cię do zakończenia procesu i wygrania szansy sprzedaży.

 5. Możesz również zdefiniować dla każdego działania ustawienia dodatkowe, które są widoczne po naciśnięciu na ikonę koła zębatego.


  Do wyboru masz następujące opcje:

  • Obowiązkowe – oznacza, że wykonanie działania jest konieczne, aby możliwe było wygranie szansy sprzedaży.

  • Wykonać może – pozwala na wybranie, kto może wykonać działanie – każdy, manager, administrator, czy może tylko wyznaczone osoby

  • Wymagaj notatki – wykonanie danego działania nie będzie możliwe bez uprzedniego dodania notatki, lub notatki z plikiem.

  • Powiadamiaj – pozwala na automatyczne wysyłanie powiadomienia do wybranej grupy osób, na przykład administratorów, managerów lub uczestników szansy sprzedaży, gdy określone działanie zostanie zrealizowane.

  • Wywołaj akcję – pozwala na dodanie zadania po zaznaczeniu działania w procesie.

 6. Po skonfigurowaniu etapów i działań oraz przydzieleniu im odpowiednich wag, kliknij Zapisz i zakończ.

Obejrzyj wideo instruktażowe na temat tego, jak dostosować proces sprzedaży w Livespace do swoich potrzeb.

Warto wiedzieć

W Livespace możesz mieć wiele procesów sprzedaży i korzystać z nich równolegle. Dowiedz się więcej na temat wielu procesów sprzedaży.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?