Statystyki zakończonych szans sprzedaży dotyczą wyłącznie szans sprzedaży, które mają status Wygrana, Przegrana lub Nieaktualna, a więc dotyczą tych szans sprzedaży, które są zamknięte. Służą do analizy działań historycznych i wyciągania wniosków z dotychczasowej pracy.

Aby zobaczyć statystyki otwartych szans sprzedaży, przejdź do zakładki Statystyki i z listy po lewej stronie wybierz  Zakończone szanse sprzedaży.

W zakładce znajdziesz cztery podstawowe metody podziału zakończonych szans sprzedaży, uwzględniające:

  • Powód zamknięcia – pokazuje, jak wygląda rozkład powodów zamknięcia szans sprzedaży. Może służyć za wskazówkę do określenia słabych i mocnych stron w procesie sprzedaży.

  • Produkt – obraz tego, jak rozkładają się zakończone szanse sprzedaży na poszczególne produkty.

  • Opiekuna – obraz tego, jak rozkładają się zakończone szanse sprzedaży na poszczególnych członków zespołu.

  • Źródło – zestawienie źródeł, z których zostały pozyskane zakończone szanse sprzedaży.

Widoki możesz zmienić klikając w nagłówki nad wykresem.

Warto wiedzieć

  • Zakładka dotyczy wyłącznie zakończonych szans sprzedaży, więc jeżeli dodasz nową szansę sprzedaży i jest ona aktualnie Otwarta, nie zostanie tu uwzględniona.

  • Przedział czasowy używany do filtrowania danych dotyczy daty zamknięcia szansy sprzedaży. Nie jest związany z zaplanowanymi datami produktów w tej szansie sprzedaży. Precyzyjniej – jest to data ostatniej zmiany statusu. A więc jeżeli zamkniesz szansę sprzedaży, następnie ją znów otworzysz i ponownie zamkniesz, dla statystyk istotna będzie ostatnia zapamiętana data zmiany statusu.

  • Dostęp do statystyk innych osób zależy od poziomu twoich uprawnień.

Zobacz też:

Statystyki otwartych szans sprzedaży

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?