Wszystkie kolekcje
Statystyki
Statystyki zakończonych szans sprzedaży
Statystyki zakończonych szans sprzedaży
Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Statystyki zakończonych szans sprzedaży dotyczą wyłącznie szans sprzedaży, które mają status Wygrana, Przegrana lub Nieaktualna, a więc dotyczą tych szans sprzedaży, które są zamknięte. Służą do analizy działań historycznych i wyciągania wniosków z dotychczasowej pracy.

Aby zobaczyć statystyki otwartych szans sprzedaży, przejdź do zakładki Statystyki i z listy po lewej stronie wybierz  Zakończone szanse sprzedaży.

W zakładce znajdziesz cztery podstawowe metody podziału zakończonych szans sprzedaży, uwzględniające:

  • Powód zamknięcia – pokazuje, jak wygląda rozkład powodów zamknięcia szans sprzedaży. Może służyć za wskazówkę do określenia słabych i mocnych stron w procesie sprzedaży.

  • Produkt – obraz tego, jak rozkładają się zakończone szanse sprzedaży na poszczególne produkty.

  • Opiekuna – obraz tego, jak rozkładają się zakończone szanse sprzedaży na poszczególnych członków zespołu.

  • Źródło – zestawienie źródeł, z których zostały pozyskane zakończone szanse sprzedaży.

Widoki możesz zmienić klikając w nagłówki nad wykresem.

Warto wiedzieć

  • Zakładka dotyczy wyłącznie zakończonych szans sprzedaży, więc jeżeli dodasz nową szansę sprzedaży i jest ona aktualnie Otwarta, nie zostanie tu uwzględniona.

  • Przedział czasowy używany do filtrowania danych dotyczy daty zamknięcia szansy sprzedaży. Nie jest związany z zaplanowanymi datami produktów w tej szansie sprzedaży. Precyzyjniej – jest to data ostatniej zmiany statusu. A więc jeżeli zamkniesz szansę sprzedaży, następnie ją znów otworzysz i ponownie zamkniesz, dla statystyk istotna będzie ostatnia zapamiętana data zmiany statusu.

  • Dostęp do statystyk innych osób zależy od poziomu twoich uprawnień.

Zobacz też:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?