Wszystkie kolekcje
Kalendarz i zadania
Jak zarządzać zadaniami?
Jak zarządzać zadaniami?

Dowiedz się, gdzie możesz prowadzić dyskusję o przebiegu zadania, zamieścić dodatkowe materiały, oraz udostępnić zadania innym użytkownikom.

Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule opisaliśmy:


Zakładka Zadania

Wszystkie zadania dodane do Livespace znajdują się w zakładce Zadania, w której masz możliwość:

  • sortowania

  • filtrowania

  • eksportowania

  • dokonywania zmian na wielu obiektach jednocześnie przy użyciu Operacji na liście


Profil zadania

W większości przypadków wszystkie informacje na temat zadania znajdują się bezpośrednio w formularzu dodawania/ edycji zadania. Jeżeli jednak zadanie wymaga dodatkowego, bardziej rozbudowanego komentarza, istnieje możliwość skorzystania w tym celu z profilu zadania.

Na profilu zadania możliwe jest przede wszystkim prowadzenie dyskusji na temat przebiegu jego realizacji oraz zamieszczenie dodatkowych materiałów na przykład w formie notatek czy plików.

Aby otworzyć profil zadania, naciśnij na wybrane zadanie na liście, z przytrzymanym przyciskiem ctrl lub command.

Jeżeli chcesz przejść na profil zadania cyklicznego, możesz edytować jego pojedyncze wystąpienie i następnie przejść do profilu. Nie funkcjonuje profil cyklu zadań, tak więc jeżeli dodajemy pliki lub komentarze, dodajemy je do konkretnego wystąpienia zadania cyklicznego, nie zaś do całego cyklu.


Udostępnianie zadań i kalendarza

Livespace pozwala na udostępnienie zadań innym użytkownikom. Aby włączyć udostępnianie, przejdź do Ustawień profilu > Kalendarz i zadania > Udostępnij zadania i kalendarz. Używając opcji zmień, możesz ustalić, komu i jakie zadania udostępniasz.

Livespace pozwala na udostępnienie zadań innej osobie w sposób następujący:

  • Brak – zadania nie są udostępniane

  • Wolny/zajęty – inna osoba nie widzi treści ani tytułu zadania, a jedynie informację o Twojej niedostępności w czasie ustawionym dla danego zadania.

  • Tylko do odczytu – pozwalający widzieć zadania, ale nie pozwalający na edycję

  • Pełny dostęp – pozwalający na pełny wgląd i edycję zadań przez innego użytkownika

Sposób udostępnienia zadań innemu użytkownikowi może być zdefiniowany ogólnie, dla wszystkich typów zadań, bądź szczegółowo – różny dla różnych typów. Oznacza to, że możemy np. udostępniać zadania dotyczące projektów w sposób pełny, zadania dotyczące urlopu w sposób tylko do odczytu, zaś zadań pozostałych typów nie udostępniać.


Zakładka Kalendarz

W zakładce Kalendarz znajdziesz zarówno swoje zadania, jak i osób, którym udostępnisz zadania i kalendarz. Aby dodać zadanie, kliknij na wybranym dniu i uzupełnij szczegóły w formularzu.


Dowiedz się więcej

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?