Wszystkie kolekcje
Poczta e-mail
Kampanie e-mail w Livespace
Kampanie e-mail w Livespace
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeżeli korzystasz z pakietu Automation, Growth lub Professional+, masz również dostęp do funkcji Kampanie e-mail.

Kampanie e-mail umożliwiają masowe wysyłanie wiadomości do osób i firm w Twojej bazie. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące:

Przygotowanie kampanii e-mail:

Aby wysyłanie kampanii e-mail było możliwe, zweryfikuj ustawienia swojej skrzynki

w Livespace otwierając Ustawienia konta > Konta e-mail, a następnie:

 1. Upewnij się, że masz zaznaczoną synchronizację folderów Odebrane oraz Wysłane.

 2. Aktywuj opcję Zezwól na wysyłanie wiadomości z tego konta w sekcji Widoczność wiadomości.

 3. Przejdź do zakładki Kontakty i wybierz opcję Operacje na liście.

 4. Zaznacz firmy lub osoby, do których chcesz wysłać kampanię e-mail i upewnij się, że ich dane są prawidłowo wypełnione.

 5. Naciśnij opcję Wyślij kampanię e-mail.

 6. Wypełnij pola Nazwa, Temat i uzupełnij treść wiadomości. Następnie wybierz Dalej, aby wysłać kampanię.

Po wysłaniu kampanii, jej treść od razu pojawi się w profilach osób lub firm wraz

z informacją o statusie wysyłki.

Jeżeli wysyłanie kampanii e-mail nie powiedzie się, otrzymasz powiadomienie.

Szablony kampanii e-mail

Szablony e-mail w Livespace pozwalają na zautomatyzowane tworzenie wiadomości e-mail o powtarzalnej zawartości. Zobacz, jak stworzyć szablon e-mail w Livespace.

Możesz skorzystać z wcześniej przygotowanego szablonu e-mail, podczas tworzenia kampanii.

 1. Przejdź do zakładki Szablony i wybierz Przeglądaj.

 2. Wybierz wcześniej przygotowany szablon lub stwórz nowy i przejdź do wysyłki.

Warto wiedzieć:

 1. Możesz dodać tag do wiadomości, aby odpowiednio grupować swoje kampanie e-mail.

 2. Możesz wybrać, dla kogo będzie widoczna Twoja kampania e-mail.

 3. Możesz wykorzystywać zmienne, aby Twoja kampania była spersonalizowana

  i bardziej dostosowana to Twoich potrzeb.

  Ważne:

  Z listy zmiennych możesz wybrać zwroty grzecznościowe w różnych formach:

  • biernik- (kogo? co?) np. Zaprosiłem na spotkanie Pana Andrzeja / Panią Annę

  • narzędnik- ((z) kim? (z) czym?) np. Czy mógłbym umówić spotkanie z Panem Andrzejem / Panią Anną

  • wołacz- (o!) np. Dzień dobry Panie Andrzeju / Pani Anno

 4. Kampanię można wysłać jednorazowo maksymalnie do 100 odbiorców.

 5. Możesz ustawić automatyczne powiadomienia, informujące o tym, że osoby lub firmy, do których nadana została kampania, otworzyły wiadomość. Powiadomienie możesz otrzymać również w przypadku braku takiej odpowiedzi.

 6. Możesz śledzić skuteczność kampanii, wchodząc w zakładkę Statystyki > Kampania e-mail.

Statystyki

W sekcji statystyk dowiesz się:

 • ile maili z kampanii zostało wysłanych z powodzeniem,

 • ile wysyłek maili kampanii nie powiodło się,

 • ilu adresatów otworzyło wiadomość z danej kampanii,

 • ile razy odbiorcy kampanii kliknęli link (jeśli w mailu był link),

 • CTR: ilu odbiorców kliknęło link (jeśli w mailu był link) - procentowy wskaźnik wskazujący stosunek liczby unikalnych kliknięć do liczby dostarczonych maili,

 • OR (open rate): stosunek unikanie wyświetlonych wiadomości do wiadomości dostarczonych.

Warto wiedzieć:

Można poprawić dane kontaktowe tych osób, do których wiadomość nie dotarła i powtórzyć operacje na liście już tylko dla tych kontaktów, które oryginalnie nie otrzymały kampanii.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?