Wszystkie kolekcje
Zarządzanie danymi
Źródła pozyskania w Livespace
Źródła pozyskania w Livespace

Analiza źródeł pozyskania umożliwia bardziej efektywne zarządzanie sprzedażą - dowiedz się, jak korzystać ze źródeł pozyskania w Livespace.

Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Źródło pozyskania w Livespace to źródło, z którego pochodzi dana szansa sprzedaży lub kontakt (osoba bądź firma). Uzupełnianie źródeł pozyskania pozwoli m.in. na uzyskanie informacji o tym, które z nich dostarczają szans sprzedaży o największej wartości, bądź skąd najczęściej pozyskujemy klientów.

W tym artykule opisaliśmy:


Włączanie obsługi źródeł pozyskania w Livespace

Aby włączyć źródła pozyskania, wybierz Ustawienia konta > Źródła pozyskania, a następnie włącz obsługę źródeł pozyskania.

W tym miejscu możesz też dodać nowe źródła pozyskania, a także edytować lub usunąć już istniejące.

Po włączeniu obsługi źródeł pozyskania, opcja wybrania źródła pojawi się w formularzach dodawania i edycji firm, osób oraz szans sprzedaży.


Automatyczne przenoszenie źródeł pozyskania do kontaktów i szans sprzedaży

Po dodaniu firmy, bardzo często dodajesz do niej także osoby w niej pracujące oraz szanse sprzedaży, które prowadzisz z tą firmą. Na pewno w wielu przypadkach źródła pozyskania firmy oraz dodanych do niej osób i szans sprzedaży będą takie same. Możesz tak skonfigurować ustawienia Livespace, by źródło pozyskania, które widnieje w kontakcie (firmie lub osobie), automatycznie zostało ustawione w formularzach kontaktu lub szans sprzedaży powiązanych z danym kontaktem.

Aby włączyć tę opcję, wybierz Ustawienia konta > Źródła pozyskania, a następnie włącz opcję domyślnego ustawiania źródła pozyskania z osoby lub firmy.

Warto wiedzieć

  • Od tej pory źródło pozyskania ustawione w kontakcie będzie automatycznie uzupełnione w formularzu dodawania nowych kontaktów lub szans sprzedaży przypisanych do tego kontaktu. Funkcja nie działa wstecz i źródła pozyskania nie zostaną automatycznie uzupełnione dla istniejących już obiektów.

  • W dowolnym momencie możesz zmienić automatycznie wskazane w formularzu źródło pozyskania na inne, wybrane przez Ciebie.


Statystyki źródeł pozyskania

Regularna analiza udziału poszczególnych źródeł pozyskania umożliwi Ci efektywne zarządzanie sprzedażą i podejmowanie właściwych kroków w kierunku dalszego rozwoju.

W zakładce Statystyki znajdziesz statystyki źródeł pozyskania zarówno dla kontaktów, jak i dla otwartych oraz zamkniętych szans sprzedaży.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?