Pola unikalne

Dodatkowe rozszerzenie pól formularzy

Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zachowanie czystości danych w systemie CRM ma bezpośredni wpływ na skuteczność pracy handlowców. Dlatego stworzyliśmy funkcję unikalności pól, która pomaga w utrzymaniu takiego porządku.

Unikalność pola jest dostępna dla następujących typów pól:

  • Dane liczbowe

  • Duże pole tekstowe

  • Pole tekstowe

Tworzenie pola unikalnego

Aby stworzyć pole unikalne, należy przejść do Ustawień konta. Następnie wybieramy Formularze:

Mamy tutaj możliwość tworzenia pól dodatkowych do osób, firm, szans sprzedaży, produktów, kosztów, przestrzeni, adresów, zadań, użytkowników.

unikalnosc pol

W celu dodania pola unikalnego, konieczne jest włączenie tej opcji jako cecha nowego pola dodatkowego w sekcji Dodatkowe. Pole unikalne jest dostępne dla pól o trzech typach: pole tekstowe, duże pole tekstowe oraz dane liczbowe.

Pole unikalne

Dzięki tej funkcji, unikniesz sytuacji, w której w tego typu polu w systemie są dwie identyczne wartości.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?