Wszystkie kolekcje
Import/Eksport
Jak przenieść dane z Zoho CRM do Livespace
Jak przenieść dane z Zoho CRM do Livespace
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Prawidłowe przeniesienie danych jest niezbędne w procesie zmiany aplikacji typu CRM. Aby to ułatwić, przygotowaliśmy instrukcję, która w prosty sposób pomoże na przeniesienie danych z Zoho CRM do Livespace.

Pamiętaj, że nie wszystkie nazwy pokrywają się w obu rozwiązaniach, poniżej znajdziesz nazewnictwo w Zoho i ich odpowiedniki w Livespace.

Nazwa w Zoho:

Nazwa w Livespace:

Transakcje

Szanse Sprzedaży

Kontakty

Osoby

Konta

Firmy

Produkty

Produkty

Pamiętaj, że nie wszystkie pola muszą mieć swój odpowiednik w Livespace. Zawsze możesz utworzyć dodatkowe pola formularzy, które pozwolą na ich prawidłowe zmapowanie. Instrukcję utworzenia dodatkowych pól możesz znaleźć tutaj.

Poniżej opisaliśmy:


Eksport danych z Zoho CRM

Krok 1. Zaloguj się na swoim koncie w aplikacji.

Krok 2. Przejdź do ustawień, klikając w odpowiednią ikonę, która znajduje się w prawym, górnym rogu.

Krok 3. W sekcji Administrowanie Danych wybierz opcję Eksport. Pamiętaj, że w Zoho transakcje to szanse sprzedaży w Livespace, kontakty to osoby, a konta to firmy.

Krok 4. Zdecyduj jakie dane mają zostać wyeksportowane. Zoho pozwala na eksport jedynie jednego modułu na raz, dane zostaną wygenerowane w postaci pliku .CSV. Pamiętaj, że nie wszystkie moduły mogą być obsługiwane przez Livespace. Po wyborze kliknij przycisk „Eksportuj”.

Ważna informacja!

Formularz produktowy w Zoho CRM jest bardzo rozbudowany. Livespace nie pozwala na dodawanie własnych pół w sekcji produkt. Na screenie znajdziesz odpowiednie mapowanie pól dla produktów.

Import danych do Livespace

Krok 1. Przed importem danych sprawdź, czy wszystkie pola, z których chcesz skorzystać, znajdują się w Livespace. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych pól, możesz je dodać, wchodząc w Ustawienia Konta-> Formularze, artykuł z instrukcją dodania pól znajduje się tutaj.

Krok 2. Po zweryfikowaniu i ewentualnym uzupełnieniu formularzy możesz przejść do importu danych. Opcja znajduje się w miejscu: Ustawienia Konta-> Import i eksport, następnie 'kliknąć' przycisk Zaimportuj nowy plik.

Krok 3. Wybierz rodzaj importowanych danych, wgraj plik i czekaj na zakończenie procesu. Pamiętaj, że możesz dograć jeden plik na raz.

Krok 4. Przypisz odpowiednie kolumny do danych, które znajdują się w pliku, a następnie kliknij "rozpocznij import".

Krok 5. Postęp importu możesz śledzić w zakładce Ustawienia konta. Gdy import dobiegnie końca, otrzymasz powiadomienie, a stosowna informacja będzie się znajdować w lokalizacji ustawienia konta -> Import i eksport.

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że jeżeli importujesz osoby i firmy osobno, do pliku, który zawiera osoby, należy dodać kolumnę z nazwą firmy. Pozwoli to na połączenie kontaktów. Analogicznie należy postąpić z szansami sprzedaży.

Aby Twoja baza była przejrzysta i wygodna w codziennej pracy, należy wyszukać duplikaty. Dokładną instrukcję, która pozwoli Ci dokonać deduplikacji bazy znajdziesz tutaj

Przydatne linki

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?